Malowanie sali grupy Czerwonej przez Rodziców

Dobra współpraca z rodzicami jest dla każdej placówki oświatowej jednym z priorytetów. W naszym przedszkolu współpraca ta jest bardzo efektywna. Rodzice angażują się, są otwarci, chętni do działania, sami wychodzą z różnymi inicjatywami. Na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu grupowym, Rada Rodziców grupy Czerwonej podjęła temat malowania sali zajęć w czasie ferii zimowych. Ściany … Czytaj dalej Malowanie sali grupy Czerwonej przez Rodziców