Lekcja angielskiego prowadzona przez uczennice klasy pedagogicznej ” Easter holidays”.

Efektem współpracy Grupy Pomarańczowej  z Zespołem Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu są cykliczne zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez uczennice klasy o profilu psychologiczno – pedagogicznym. Tym razem tematem przewodnim tych zajęć były zbliżające się Święta Wielkanocne. Dzieci gromadziły  angielskie słownictwo nawiązujące do Wielkanocy. Zabawa ruchowa przy piosence o zajączkach i barankach bardzo się dzieciom spodobała. Zadanie grupowe polegające na odszukaniu ukrytych w sali zajęć części pisanek i układanie ich w całość bardzo pochłonęło dzieci. Również chętnie dzieci kolorowały obrazki tematycznie nawiązujące do Wielkanocy. Utrwalenie słówek odbyło się podczas układania obrazkowych puzzli przedstawiających pisanki, baranki, zajączki i palmy wielkanocne.

Laureaci Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków.

W przedszkolu organizowane są rożne sytuacje edukacyjne do rozwijania zainteresowań dzieci, a także do prezentowania swoich uzdolnień. Z myślą o dzieciach, które prezentują wyższy  poziom sprawności w zakresie edukacji matematycznej zorganizowano już IV edycję Olimpiady Matematycznej dla Przedszkolaków. Rok 2019 został ogłoszony przez Senat Rokiem Matematyki dla upamiętnienia dorobku znanych polskich matematyków i pokazania wpływu matematyki dla rozwoju społeczeństw. Matematyka nazywana jest królową nauk, towarzyszy nam codziennie w wielu aspektach naszego życia. Dzieciom też. Olimpiada została zorganizowana dla dzieci 5 i 6 letnich z jarosławskich przedszkoli. Dzieci zmagały się z zadaniami matematycznymi o podwyższonym stopniu trudności, znacznie wykraczającymi poza ramy podstawy programowej wychowania przedszkolnego.   Dzieci z entuzjazmem rozwiązywały zadania tekstowe, dokonywały zestawień liczbowych,gdy musiały wcielić się w rolę księgowego. Odczytywanie godzin na zegarze, dodawanie w  zakresie 20 nie sprawiało żadnych trudności. Odszukiwanie liczb parzystych i nieparzystych też  nie było problemem. Towarzyszący nam podczas Olimpiady rodzice byli bardzo dumni z osiągnięć swoich dzieci. W Olimpiadzie wzięło udział 18 dzieci z 7 jarosławskich przedszkoli. Było to duże przedsięwzięcie. Laureatami  IV edycji Olimpiady  Matematycznej z naszego przedszkola zostali: Gr. Pomarańczowa: Tomasz Kopacz i Michał Hołowacz, Gr. Zielona: Stella Dziukiewicz, Gr. Czerwona: Jakub Motyka, Gr. Niebieska: Filip Słoma, Gr. Żółta : Rafał Malinowski. To ogromny sukces tych dzieci. Są małymi mistrzami matematyki. Pamiątkowe dyplomy, medale i książki będą stanowić na pewno cenną pamiątkę tej Olimpiady. Serdecznie gratulujemy wszystkim  laureatom – BRAWO!.

Działam, doświadczam, odkrywam- filtrowanie wody.

Tematyka przyrodnicza przekazywana  w formie eksperymentów, doświadczeń wzbudza duże zainteresowanie wśród dzieci. Stwarzanie funkcjonalnych stref badawczych stanowi dodatkową stymulację polegającą na potęgowaniu ciekawości świata. Kolejnym  tematem realizowanym w ramach realizacji projektu „Działam, doświadczam, odkrywam” była woda, jej czystość i nasz wpływ na jej jakość. Na co dzień dzieci bardzo chętnie eksperymentują z wodą w przedszkolu- przelewają, odlewają, dolewają, zabarwiają różnymi kolorami, badają co w niej pływa, a co tonie.  Tym razem poruszyliśmy następujące tematy: skąd pochodzi woda ( źródło: strumyk, rzeka , jezioro, morze ocean), określanie charakterystycznych cech wody (barwa, konsystencja, zapach , temperatura), poznanie wody jaka źródła przyjemności ( zabawy z wodą). Definiowanie i ustalanie czym jest woda nie było trudne. Jednak najistotniejszym tematem było uświadomienie jej  znaczenia dla roślin, zwierząt i człowieka. Dzieci z ochotą podawały przykłady działania człowieka wpływającego na zanieczyszczenie wody. Do eksperymentu wykorzystaliśmy gazę i filtry do kawy. Najpierw wodę wymieszaliśmy z ziemią, wrzuciliśmy do niej drobne kamyczki, grudki i rozpoczęliśmy proces filtrowania wody obserwując powolny proces jej oczyszczania.  Dzieci były bardzo zaangażowane i aktywne, szybko wyłaniały wnioski. Zrozumiały że mają wpływ na jakość życia na Ziemi i  dowiedziały się, jak postępować, by oszczędzać wodę i jej nie zanieczyszczać. Człowiek od zarania dziejów, korzystając z bogactw naturalnych Ziemi wyrządził jej wiele krzywd, które stanowią poważne zagrożenia równowagi. Ochrona środowiska, w tym wody ma ogromne znaczenie na jakość  życia na Ziemi  przyszłych pokoleń.