„Bliżej pieska”

PROJEKT EDUKACYJNY
Bliżej pieska

Podczas realizacji tego projektu prowadzone są zajęcia wpisujące się w tematykę  powyższej myśli, organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi ze zwierzętami, nawiązana została współpraca z najbliższym schroniskiem, wspólnie z dziećmi został utworzony kodeks właściwego zachowania wobec zwierząt.

Realizacja tego projektu daje dzieciom możliwość niesienia pomocy potrzebującym zwierzakom i uczenia się właściwego zachowania wobec nich.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo – a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi – to właśnie główny cel  podczas realizacji tego projektu.