Sala doświadczania świata

To centrum wielozmysłowej aktywności dziecka. Sala służy stymulacji dziecka, dostarczania mu bodźców, które pozytywnie wpływają na jego koncentrację, spostrzeganie wzrokowe, pamięć, koordynację wzrokowo- ruchową. To idealne miejsce do terapii różnych zaburzeń rozwojowych, a także do bogacenia doświadczeń zmysłowych dzieci.