Aktywne poszukiwanie i odkrywanie otaczającej rzeczywistości

W naszym przedszkolu dzieci zdobywają wiedzę, umiejętności, kompetencje i doświadczenie poprzez własną aktywność. Uczenie jest rozumiane jako proces odkrywania. Nauczyciele wnikliwie i rzetelnie obserwują dziecko i znając jego indywidualne potrzeby podążają za nim, nie narzucają działań. Inspirują do działania, wspierają w pokonywaniu trudności. Dzieci przy wsparciu nauczyciela podejmują decyzję dotyczącąmiejsca, czasu i rodzaju pracy. Nauczyciel prowadzi dziecko do aktywnego odkrywania wiedzy o świecie.