Zdobywanie samodzielności i niezależności „Pomóż mi zrobić to samemu”

Montessoriańskie ćwiczenia dnia praktycznego rozwijają wśród dzieci samodzielność i niezależność. Dzieci wykonują i nabywają umiejętności praktyczne, posługują się rzeczywistymi przedmiotami codziennego użytku (autentyczne łyżki, chochelki, pęsety, ceramiczne kubki), uzyskując w ten sposób prawdziwe efekty swoich działań. Treningi samodzielności obejmują m. in.: zapinanie guzików, sznurowanie, zawiązywanie, nalewanie herbaty do kubeczka, nakrywanie do stołu, organizację poczęstunku i naukę dobrych manier, zakładanie i zdejmowanie garderoby, czyszczenie obuwia, zamiatanie, ścieranie, nalewanie, przelewnie, krojenie, samodzielne robienie kanapek,posługiwanie się przedmiotami codziennego użytku. Czynności te uczą dzieci dokładności, ostrożności, płynnych, ciągłych ruchów rąk, kształtują tzw. chwyt pęsetkowy, co bezpośrednio ma ogromny wpływ na zaradność życiową i na późniejszą naukę pisania.