Kary i nagrody w wychowaniu dzieci

Kary i nagrody w wychowaniu dzieci

Wychowanie dziecka to jedna z najtrudniejszych ról, jaką otrzymują rodzice. To oni odpowiadają za przygotowanie go do życia i wprowadzenie w świat dorosłych. Nierzadko zastanawiamy się jakie rozwiązania i metody wychowawcze stosować. Najczęściej wychowujemy dziecko nieświadomie, stosując wzorce zaczerpnięte z naszych domów rodzinnych – czyli wychowujemy nasze dzieci tak, jak sami byliśmy wychowywani.

Kary i nagrody to często stosowane metody wychowawcze. Nie zawsze jednak wiemy, kiedy i jak nagradzać i karać nasze dzieci, aby nasze oddziaływania wychowawcze przynosiły oczekiwany skutek. Nie ma na to gotowej recepty, gdyż każde dziecko jest indywidualną jednostką i to, co działa na jedno, może okazać się zupełnie nieskuteczne w przypadku innego.

Na rodzaj i skuteczność oddziaływań wychowawczych rodziców mają wpływ rozmaite czynniki, m.in.

 • wrodzone cechy dziecka, np. temperament
 • stan zdrowia dziecka
 • temperament i osobowość rodzica
 • doświadczenia rodzica z okresu własnego dzieciństwa
 • postawy rodzicielskie prezentowane przez rodzica
 • konsekwencja bądź jej brak w egzekwowaniu od dziecka wymagań
 • rodzaj stosowanych nagród i kar                                                                                         

I. Kara w wychowaniu dziecka

Karanie ma na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań dziecka. Powinno być stosowane wtedy, jeżeli nie pomaga prośba, perswazja, upomnienie, czy polecenie. Kara jest naprawdę skuteczna tylko wówczas, jeżeli dziecko rozumie, za co i dlaczego zostało ukarane. W związku z tym powinna być ona dostosowana do wieku, okoliczności, rodzaju przewinienia i indywidualnej wrażliwości dziecka. Kara jest skuteczniejsza, jeżeli karzący jest dla dziecka autorytetem, osobą, na której dziecku zależy. Jako metoda wychowania spełnia ona swoje funkcje, jeśli jest stosowana świadomie, konsekwentnie. Powinna uczyć dziecko odpowiedzialności i przewidywania rezultatów swojego postępowania, a także wywołać chęć zmiany dotychczasowego zachowania się.

Warunki skuteczności kary:

 • powinna być ona adekwatna do winy i sprawiedliwa (nie można np. karać dziecka za coś, co zrobiło niechcący lub dawać surowej kary za drobne przewinienie),
 • powinna być stosowana konsekwentnie
 • powinna uwzględniać okoliczności, wiek dziecka, motywy jego czynu,
 • powinna następować bezpośrednio po przewinieniu,
 • powinna być dla dziecka zrozumiała – należy mu wytłumaczyć, dlaczego zostało ukarane.

W przypadku młodszych dzieci skuteczne bywa odesłanie w jakieś nudne miejsce, w którym nic ciekawego się nie dzieje – dziecko musi tam pozostać tyle minut, ile ma lat. Tego typu działanie możemy zastosować np., jeżeli nasze dziecko ma atak złości, nie chce wykonać jakiegoś naszego polecenia – jest to dla niego czas, by mogło się uspokoić, zastanowić nad swoim zachowaniem. Oczywiście musimy dziecku wytłumaczyć, dlaczego zostało odesłane, a po odbytej karze zawsze trzeba z nim porozmawiać na temat jego zachowania.

PAMIĘTAJMY, ŻE CZĘSTE STOSOWANIE KAR NIE DAJE POZYTYWNYCH REZULTATÓW – PODSTAWĄ NASZYCH ODDZIAŁYWAŃ NA DZIECKO POWINNY BYĆ PRZEDE WSZYSTKIM NAGRODY, POCHWAŁY.

II. Nagroda w wychowaniu dziecka

Nagradzanie dziecka ma na celu zachęcanie go do właściwego postępowania, podtrzymuje i utrwala pozytywne cechy i zachowania dziecka. Dziecko, które jest nagradzane, nabiera wiary w siebie, zaufania do swoich możliwości, czuje, że jest kochane i akceptowane przez rodziców. Poza tym otrzymywanie nagród jest dla dziecka źródłem pozytywnych uczuć, radości, dobrego samopoczucia. Dzięki nagradzaniu umacniają się więzi emocjonalne między dzieckiem a osobami nagradzającymi.

Rodzaje nagród:

 • pochwała, uznanie
 • uśmiech, przytulenie dziecka
 • wspólne atrakcyjne spędzanie wolnego czasu
 • sprawianie dziecku przyjemności
 • wizyta u kolegi, koleżanki lub zaproszenie ich do domu
 • nagrody rzeczowe
 • zwolnienie z obowiązku
 • uzyskanie jakiegoś przywileju
 • obdarzenie dziecka zaufaniem

Nagrody powinny być związane z tym, co dziecko lubi, co sprawia mu przyjemność. Nagradzać dzieci trzeba nie tylko za to, co zrobiły dobrze, ale również za powstrzymanie się od złego zachowania. Dziecko powinno wiedzieć, za co i dlaczego dostaje nagrodę, powinno też na nią zapracować. Nadmierna ilość nagród uzyskiwanych bez odpowiedniego uzasadnienia i bez wysiłku ze strony dziecka powoduje, że ich wartość maleje, a nagradzanie przestaje być skuteczne.

JEŻELI TRZYMAMY SIĘ PEWNYCH ZASAD, METODA KAR I NAGRÓD JEST OGROMNIE WSPIERAJĄCE W PROCESIE WYCHOWANIA. NATOMIAST NADUŻYWANIE ICH MOŻE NAS NIE TYLKO ODDALIĆ OD OSIĄGNIĘCIA CELU WYCHOWAWCZEGO, ALE RÓWNIEŻ PROWADZIĆ DO POGŁĘBIENIA PROBLEMÓW ORAZ, NIEJEDNOKROTNIE DO POJAWIENIA SIĘ NOWYCH.

Wychowanie nie jest łatwym zadaniem, często wymaga z naszej strony dużo wysiłku i cierpliwości. Nikt nie rodzi się z umiejętnościami bycia rodzicem, więc warto czasem dać sobie prawo do popełniania błędów – starajmy się jednak na tych błędach uczyć. Jeśli zaś w naszym postępowaniu wobec dziecka będziemy się kierować przede wszystkim miłością i faktycznym dobrem naszej pociechy, nasze starania powinny przynieść pozytywne rezultaty.

Malowanie sali grupy Zielonej

Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom z grupy Zielonej, za włączenie się i pomoc przy malowaniu sali. Wykorzystaliśmy okazję, że większość naszych dzieci wypoczywa na feriach, by odświeżyć i zmienić kolor ścian. A nie było to łatwe. I tu wielkie podziękowanie dla Pana Pawła Getmana, który był głównym wykonawcą i koordynatorem prac. Dziękujemy również panu Krzysztofowi Dubanikowi za pomoc przy pracach przygotowawczych, oraz Panu Józefowi Drapale i Panu Leszkowi Hawryłko za malowanie ścian i kaloryferów.

Dziękujemy za finansowe wsparcie Państwu: Edycie Wańczyckiej –Drąg i Maciejowi Drąg, Izabeli Gryczman i Norbertowi Dziukiewiczowi, Pawłowi i Monice Golisz, Piotrowi i Agnieszce Dąbrowskim, Justynie i Mariuszowi Kowalskim, Wojciechowi i Magdalenie Smereka, Monice i Łukaszowi Bichajło.