Mały Miś z grupy Żółtej w świecie wielkiej literatury

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” to projekt, do którego dołączyły również dzieci z grupy Żółtej.

Celem projektu jest m. in. wprowadzenie dzieci w świat literatury, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania czytanego tekstu,  zachęcenie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytania w życiu dzieci, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.

Nasz Miś ma na imię Lubiś. Jest on bardzo miłym misiem, którego każde dziecko z ochotą zaprasza do swojego domu na jedno lub dwa popołudnia, na wspólne czytanie bajeczki.

Miś Lubiś ma ze sobą specjalną Księgę Bajek. Jest to księga pamiątkowa, w której rodzic, po głośnym przeczytaniu bajeczki dziecku i Lubisiowi, zapisuje imię i nazwisko dziecka, datę czytania bajeczki, tytuł oraz autora przeczytanego utworu. Pod uzupełnioną przez rodzica metryczką, dziecko wykonuje kredkami ilustrację nawiązującą do treści wysłuchanego tekstu.

Życzymy wszystkim dzieciom i ich Rodzicom miłych popołudni spędzonych na wspólnym czytaniu.