Interaktywny Dywan w naszym przedszkolu

W minionym tygodniu w naszym przedszkolu został zamontowany Interaktywny Dywan, nazywany też Magicznym Dywanem. Jest to multimedialne urządzenie przeznaczone do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.

Zabawy i gry zawarte w 3 pakietach: Fun, Edukacja i Rewalidacja  pozwalają  na ćwiczenie z dziećmi różnych funkcji np. rozwijają  dużą motorykę, zdolność koncentracji, koordynację wzrokowo-ruchową,  orientację przestrzenną, orientację w schemacie swojego ciała, itp. Doskonalą
i usprawniają umiejętności z zakresu edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej.

Na wczesnych etapach rozwoju sprawdzają się najprostsze gry symulujące ruch, dźwięk. Ćwiczenia takie jak czołganie się, turlanie przedmiotów, przechodzenie po ustawionych na wyświetlonym obrazie przeszkodach są świetną zabawą usprawniająca refleks, spostrzegawczość, koncentrację.

Do wyższych poziomów nauczania powstały bardziej skomplikowane gry, odnoszące się do podstawy programowej. Można się uczyć na przykład angielskiego, matematyki, przyrody, historii. Wszystko w znanych ramach quizów, map myśli, czy zabawy w skojarzenia.

Magiczny Dywan wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna, to świetne połączenie zabawy i nauki. A dla dzieci to atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy i umiejętności.

 

 

.