Grzegorz Kasdepke. Opowiadania tego autora będą towarzyszyć dzieciom podczas spotkań literackich w bibliotece przedszkolnej.

Grzegorz Kasdepke. przez pewien czas to jego utwory będą towarzyszyć spotkaniom literackim w przedszkolnej bibliotece.