Podziękowania z Litwy

 

Nie robimy tego dla podziękowań, ani wdzięczności. Pomagamy, bo możemy. Bo być może, ktoś kiedyś nam…Wszystkie nasze działania, które wspierają innych, to normalny ludzki odruch. A Ci, którym pomagamy- dziękują.

Otrzymaliśmy podziękowanie od Pani  Lilii Sadajskiej , dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy za wsparcie materialne, za szczodre i dobre serce.

Okazało się, że dary trafiły również do Szkoły Podstawowej w Rakańcach, a Pani dyrektor Jolanta Antoniewa napisała: okazana szczodrość i bezinteresowność jest dla nas dowodem, że nie jesteśmy osamotnieni w naszych codziennych zmaganiach.

My obiecujemy, że będziemy  wspierać polskie dzieci na Litwie,  bo nasi Rodzice są po prostu najlepsi.