Rozwijanie słuchu fonematycznego, umiejętności analizy i syntezy słuchowej – zabawy głoskami, sylabami i literami

Rozwijanie słuchu fonematycznego, umiejętności analizy i syntezy słuchowej – zabawy głoskami, sylabami i literami

ĆWICZENIA W SYLABIZOWANIU

Zadanie1. Tworzenie słów z sylab. Dokończ słowo.

BA-
MA-
RO-
KO-
LA-
SA-

ZABAWY GŁOSKAMI

Zadanie 2.Wyszukiwanie przedmiotów rozpoczynających się podaną głoską.

Znajdź w domu przedmioty:

 • zaczynające się głoską t (telewizor, telefon, torba)
 • zawierające głoskę k ( kwiatek, kubek, sok, lodówka)

Zadanie 3. Posłuchaj bajki.

Bajka o Smutnej królewnie

Opowiem wam historię o zamku pełnym tajemnic. Otóż bardzo dawno temu spod wód oceanu wyłonił się piękny, okazały zamek. Widziały go podobno tylko trzy osoby, ale żadna z nich nie wiedziała dokładnie, kto w tym zamku mieszka. Mówili tylko, że jakaś piękna królewna, która była smutna, bo była bardzo samotna. Nigdzie nie wychodziła, nikt jej nie odwiedzał i niczego nie miała. Nie słyszała śpiewu ptaków, muzyki, nie widziała kolorowych kwiatów. Jej serce było również smutne, bo nie mogła odnaleźć swego ojca i jego wiernego przyjaciela.

Zadanie: Może wy pomożecie królewnie odnaleźć zagubionych przyjaciół?

Podobno kluczem do odnalezienie przyjaciół królewny jest ona sama. Może coś lub ktoś kryje się w słowie królewna?

KRÓLEWNA

Brawo! Ukryte słowa to:  król i lew.

Znani są już mieszkańcy zamku. Jest to królewna, król i lew.

Pomogliście już królewnie odnaleźć przyjaciół. Teraz wykonajcie kolejne zadania.

Zadanie: załącznik 1

Narysuj w pobliżu zamku królewnę, króla i lwa. Pokoloruj zamek.

Zadanie: załącznik 2

Do zamku zmierza rycerz, który wiezie prezenty. Musisz odgadnąć co wiezie rycerz. Narysuj prezenty wzdłuż drogi kierując  się  wskazówkami:

 • pierwszy prezent zaczyna się głoską k a kończy głoską a. ( podpowiedź: korona, kura, klatka, koala)
 • drugi prezent zaczyna się głoską s ( podpowiedź: sukienka, stół, serce)
 • trzeci prezent zawiera głoskę r (podpowiedź: rower, tort, korale, ser)

Zadanie 4. Grupowanie przedmiotów rozpoczynających się taką  samą głoską.

Klaśnij w ręce, gdy usłyszysz słowa zaczynające się głoską b,  tupnij nogą, gdy usłyszysz  głoskę s.

baran, skowronek, smok, butelka, broda, sowa, babcia, blok, sto, sala

Zadanie 5. Jaką głoskę słyszysz na końcu wyrazu?

kubek, pajac, mur, osa, tor, wagon, maki

Zadanie 6. Zabawa fonacyjna na samogłoskach: a, e, i, o, u, y z różnym natężeniem głosu.

Zaśpiewaj głoskę a na melodie Wlazł kotek na płotek

Jak najdłużej mów głoskę e …eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Nakrzycz na kogoś mówiąc  głoski: i  o

Powiedz u najpierw bardzo cicho, coraz głośniej i bardzo głośno: uuuuuuuuuuuuu

Powiedz y w następujący sposób:

– pytająco         yyyyyy?
– krzycząco       yyyyy!!

-prosząco

ĆWICZENIA NA MATERIALE OBRAZKOWYM

Zadanie 7. załącznik 3

UWAGI DLA RODZICÓW
 1. Litera jest znakiem graficznym, a głoska jej odpowiednikiem słuchowym. Litery widzimy i piszemy, głoski słyszymy i wymawiamy (liter w wyrazie może być więcej niż głosek, np.: sz, cz, dz).
 2. Spółgłoski należy wymawiać w miarę możliwości bez przygłosu w postaci „y” który w późniejszym okresie może utrudniać dziecku naukę czytania.
 3. Przy wyodrębnianiu pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie najlepiej jest zaczynać od wyrazów rozpoczynających i kończących się samogłoskami.
 4. Stopień trudności materiału językowego do analizy i syntezy głoskowej i sylabowej
 1. jednosylabowe wyrazy 2-głoskowe typu ul,
 2. jednosylabowe wyrazy 3-głoskowe typu las,
 3. dwusylabowe wyrazy 4-głoskowe typu wo-da,
 4. dwusylabowe wyrazy 3-głoskowe typu o-sa,
 5. jednosylabowe wyrazy 4- lub 5-głoskowe typu wilk, kret, sklep,
 6. dwusylabowe wyrazy 5-głoskowe typu bra-ma, pa-lec,
 7. dwusylabowe wyrazy 5-głoskowe typu lal-ka,
 8. trzysylabowe wyrazy 6-głoskowe typu to-po-la.

Artykuł w wersji do druku