Dokarmianie ptaków w grupie Niebieskiej.

Pierwszy mróz i śnieg to sygnał,że już najwyższy czas, aby wystawić karmnik. Zima to trudny czas dla ptaków, ale z pomocą przedszkolaków przetrwają ją na pewno łatwiej. Na początku zajęć dzieci uważnie wysłuchały opowiadania H. Łochockiej „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”. Rozmawialiśmy na temat treści opowiadania, układaliśmy historyjkę wg kolejności zdarzeń. Przypomnieliśmy sobie które ptaki odleciały do ciepłych krajów, a które pozostały w Polsce lub przyleciały z dalekiej północy. Dzieci poszerzyły swoje wiadomości dotyczące sposobów dbania o ptaki zimą. Umieściły z wychowawcą wypełniony karmą karmnik na parapecie grupy. Dzieci samodzielnie przygotowały smakołyki dla ptaków( mieszając płatki owsiane ze słonecznikiem), powiesiły również słoninkę obok  karmnika.Przedszkolaki zostały zapoznane z budową ptaka i różnicami w budowie ciała( np. pingwin i sikorka bogatka). Zachęcamy wszystkie dzieci do dokarmiania ptaków i zakładania karmników na parapetach mieszkań. To doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz wrażliwości na losy zwierząt.