Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Ma on na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i umiejętności. Mają możliwość pokazania, że są kimś więcej niż ludźmi dotkniętymi przez los – są tacy sami jak wszyscy inni – czują, kochają, złoszczą się, mają swoje mocne i słabe strony.

Co roku z tej okazji, na terenie naszego miasta,  odbywały się marsze, sympozja i panele dyskusyjne, jednak w trosce o bezpieczeństwo, w tym roku zrezygnowano z tradycyjnej formy na rzecz pokazania solidarności z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunami w sieci, za pośrednictwem portali społecznościowych oraz stron internetowych placówek oświatowych.

Nasze przedszkole, chcąc pokazać solidarność i jedność z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, także włączyło się w obchody tego jakże ważnego dnia. Wszystkie grupy połączył jeden, pomarańczowy kolor; w każdej sali toczyły się dyskusje i rozmowy na temat szeroko rozumianej godności – dzieci posługiwały się scenkami dramowymi, wchodziły w role; brały udział w lekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej czy filmików edukacyjnych, odwoływały się do własnych doświadczeń, ochoczo dyskutowały i pięknie potrafiły nazwać i wyjaśnić pojęcia „godność”, „szacunek”, „prawa człowieka”. Wszystkie dzieci wiedzą, że choć jesteśmy różni, to jesteśmy równi, a takie święta pomagają nam zgłębić i przypomnieć sobie sens tych słów.