Edukacja przez ruch- interaktywny dywan.

Ruch w okresie przedszkolny ma ogromne znaczenie dla rozwoju przedszkolaka. Dzieci w tym okresie rozwojowym mają spore zapotrzebowanie na ruch. Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem interaktywnego dywanu bazują na ruchu. Dziecko rusza się, więc angażuje wszystkie zmysły i wtedy poznaje otaczającą go rzeczywistość. Interaktywny dywan to bardzo lubiana  forma aktywności dzieci. To miejsce zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu i pozbywania się nadmiaru energii. Tutaj dzieci mają  mnóstwo okoliczności do aktywności fizycznej, realizując przy okazji zadania i ćwiczenia językowe, matematyczne, przyrodnicze, na spostrzeganie, koncentrację uwagi itp. Dzieci rozwijają tu motorykę, praksję, koordynację ruchową, rozwijają i doskonalą sprawność fizyczną. Tak więc interaktywny dywan daje możliwość zaspokajania ruchu w połączeniu z nauką np. liter, cyferek, nabywania kompetencji matematycznych, przyrodniczych, rozwijania umiejętności społecznych, a także promocję zdrowia.