Światowy dzień wody i wodne eksperymenty.

Światowy Dzień wody obchodzony jest na całym świecie 22 marca. To święto ustanowione prze Zgromadzenie Ogólne ONZ , a jego celem jest uświadomienie wpływu wody na nasze życie i na kondycje gospodarczą i społeczną poszczególnych państw. Dla dzieci przedszkolnych była to okazja do poznania  znaczenia wody  dla ludzi, roślin i zwierząt.   Po poznaniu właściwości wody  poruszono w rozmowie z dziećmi  i w toku rożnych  zabaw edukacyjnych aspekt zanieczyszczania wody . Dzieci w oparciu o serię obrazków wskazywały pozytywne i negatywne przykłady gospodarowania wodą  w życiu codziennym, rozmawiały o tym jak można dbać o czystość środowiska przyrodniczego w tym wody. Poznały także dyscypliny sportowe związane z wodą,  tu w znacznym stopniu  wzbogaciły słownictwo. Jednak głównym punktem tego  dnia były wodne eksperymenty. Dzieci z zaciekawieniem obserwowały różne procesy zachodzące w toku mieszania wody z olejem, z barwnikami,obserwowały  pływanie i zanurzanie się niektórych ciał. Najbardziej spektakularnym był eksperyment, podczas którego w toku zmieszania wody, octu i sody oczyszczonej został nadmuchany balon. Dzieci z przyjemnością słuchały naukowych wyjaśnień poszczególnych eksperymentów i wyłaniały ciekawe wnioski.