VII Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków.

8 maja odbyła się już VII edycja Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków, w której udział wzięły dzieci z miejskich przedszkoli nr 1,4,8,9,10 i 12. Organizatorem Olimpiady było Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori. Była to doskonała okazja do tego ,aby dzieci zaprezentowały swoje kompetencje matematyczne. Dzieci pracując w dwuosobowych zespołach rozwiązywały zadania matematyczne o różnym stopniu trudności i niekiedy wykraczające poza ramy podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Uczestnicy Olimpiady zaprezentowali wysoki poziom wiedzy matematycznej i z entuzjazmem rozwiązywały zadania, ciesząc się z efektów swoich działań. Dzieci doskonale wiedziały, że matematyka jest królową nauk, znały zawody oparte na wiedzy matematycznej. Z powodzeniem rozwiązywały zadania dotyczące brył geometrycznych, odczytywania godzin na zegarze, wykazały się umiejętnością sprawnego dodawania i odejmowania, a także znajomością nominałów polskich monet i banknotów podczas zadania dotyczącego dokonywania zakupów w zakresie określonej kwoty pieniędzy .To przykłady niektórych aktywności dzieci podczas zmagań matematycznych. Każdy uczestnik otrzymał Dyplom Mistrza Matematyki i nagrodę. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady Matematycznej umiejętności matematycznych, a nauczycielom dziękując za współpracę życzymy dalszych sukcesów w postaci wspaniałych osiągnięć dzieci.