Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy

Jesień w świecie ludzi i zwierząt jest porą przygotowywania się do zimy. To czas kiedy musimy zadbać  o cieplejsze ubranie,  zbieramy z sadów owoce,  a także wykopywanie z pól i grządek pozostałych warzyw i przechowywanie ich w skrzynkach w piwnicy. Jest to również czas przygotowania i  gromadzenia w spiżarni przetworów tj. dżemy, kompoty, sałatki , któte to przygotowujemy  z roślin sezonowych, takich jak warzywa, owoce czy grzyby. W związku z tym, że za oknem jest coraz chłodniej, zaczyna brakować pożywienia dowiedzieliśmy się podczas zajęcia, że  niektóre zwierzęta, aby przetrwać ten trudny czas również gromadzą zapasy na zimę, w tym czasie  poszukują ciepłych schronień inne zapadają w sen zimowy i wiele zwierząt wkrótce zaśnie w swoich kryjówkach, inne zmieniają futra na cieplejsze a jeszcze inne odlatują do kraju gdzie w tym czasie klimat jest cieplejszy. Zajęcie było okazją do podzielenia się przez dzieci  własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami  dotyczącymi przygotowań do zimy zaobserwowanych w własnej rodzinie. Dziękujemy rodzicom za przyniesione przez dzieci różnego rodzaju przetwory tj. sałatki, soki, dżemy i wiele innych, którymi to wzbogaciliśmy nasz kącik przyrodniczy i mogliśmy przygotować w grupie symboliczną spiżarnię.  

Poznajemy drzewa , ich liście i owoce – zajęcia z materiałem przyrodniczym

Podczas zajęcia dokonaliśmy podziały drzew na dwie grupy: drzewa liściaste  i drzewa iglaste. Oglądanie gałązek jodły, sosny , świerka , modrzewia i ich owoców- szyszek, a także liści i i owoców  kasztanowca, jarzębiny, dębu.  Badanie wielozmysłowe, porównanie ich wyglądu, poprzez zmysł wzroku, dotyku, węchu  liści przyniesionych przez nauczycielkę, oglądanie – zwracanie uwagi na kształt, kolorystykę, wielkość, zapach liści zasuszonych i świeżych. Poróba określenia z jakiego drzewa spadły?.  „Wirujące listki” – taniec przy muzyce Vivaldiego był wprowadzeniem dzieci do wysłuchania wiersz B. Lewandowskiej „Kolorowy bukiet” 
Do parku przyszły
Z przedszkola dzieci.
Chcą zrobić z liści
barwny bukiecik.
Listki czerwone,
Jak malowane,
Leżą pod klonem
I pod kasztanem.
Pod dębem leżą
liście brązowe.
Jaś ma ochotę
W bukiet je włożyć.
Gdy ten bukiecik
Stanie na stole,
Ozdobi dzieciom
całe przedszkole.

Wysłuchnie wiersza stało sie inspiracją do wykonania własnego jesiennego bukietu z zasuszonych wczesniej przez dzieci liści a także utrwalenia nazw poznanych drzew. 

Praca dzieci w przygotowanym otoczeniu.

Starannie przygotowane otoczenie w sali cechuje  prostota i porządek. Wszystkie przedmioty i sprzęty mają swoje miejsce i służą określonym celom. Sala wyposażona jest w materiał rozwojowy z którym pracują dzieci,  który swoją strukturą odpowiada poszczególnym fazom rozwoju dziecka. Bardzo ważnym składnikiem otoczenia są materiały dydaktyczne,  tak skonstruowane by stopniować  poziom wykonywanych zadań, czyli przechodzić  od ćwiczeń łatwych do trudniejszych.

 Materiał  rozwojowy do pracy dzieci dzieli się  na obszary:

  • Do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego.  Fundamentem pedagogiki M. Montessori są ćwiczenia praktycznego życia- są to działania dotyczące czynności samoobsługowych (przybory do przesypywania, przelewania, sortowania, składania serwetek, czyszczenia metalu, wiązania, zapinania, zamiatania itp.) Do tej grupy ćwiczeń należą lekcje ciszy i milczenia oraz wszystkie czynności związane z nauką samoobsługi, ćwiczenie dnia codziennego.
  • Do edukacji sensorycznej – służącej wszechstronnemu kształcenie zmysłów: – wzroku (tabliczki barwne); dotyku (tabliczki szorstko- gładkie); słuchu (puszki szmerowe, dzwonki); smaku (pojemniki smakowe);  węchu (pojemniki zapachowe);  zmysłu barycznego  (tabliczki baryczne); wprowadzenie w świat: wymiarów (cylindry do osadzania i kolorowe walce, czerwone beleczki, brązowe schody, różowa wieża); powierzchni (trójkąty konstrukcyjne, komoda geometryczna) i brył.
  • Do edukacji językowej – wyrabianie płynności ręki, nauka prawidłowego chwytu (metalowe ramki z wkładami); przygotowanie do pisania ( np. litery szorstkie, odmiany ruchomego alfabetu); do czytania (koszyczki językowe, małe książeczki, ruloniki z poleceniami); poszczególne trudności językowe (dwuznaki, zmiękczenia)
  • Do edukacji matematycznej – podczas pracy z którym dzieci doskonalą umiejętność liczenie, przeliczanie, dodawanie, odejmowanie ( czerwono- niebieskie beleczki, cyfry szorstkie i gładkie, wrzeciona do przeliczania, złoty materiał, wąż dodawania, cyfry i żetony)
  • Do edukacji kosmicznej wychowanie dla wszechświata (wychowanie kosmiczne)- wychodzące globalnie naprzeciw zainteresowaniu dzieci otaczającym je światem (globusy, puzzle części świata, kontynentów, komoda biologiczna, planety układu słonecznego, doświadczenie czasu- linia rozwoju życia)
  • Do wychowania religijnego np. krzyż, Biblia, świeca, obrazki, książeczka o tematyce religijnej, prowadzenie godzinek adwentowych i wielkanocnych

         Praca wolna to czas poznawczej i twórczej aktywności dziecka  w przygotowanym otoczeniu, zgodnie z zasadami pedagogiki M. Montessori dziecko ma wolność wyboru materiału , czasu , miejsca i formy pracy. Inny wartościowy element stanowią  lekcje ciszy czyli krótkie ćwiczenia, oparte na wykonywaniu różnorodnych czynności bez wypowiadania słów przy muzyce wyciszającej, pomagające dziecku odnaleźć spokój, lepszą umiejętność skupienia uwagi, bardziej efektywną  pracę.  

 

Lekcja ekspercka z technikiem kryminalistyki

W dniu 5 listopada mieliśmy możliwość spotkać się z Panem policjantem tatusiem Wiktorii i  uczestniczyć w bardzo ciekawym zajęciu podczas, którego dzieci poszerzyły swoją wiedzę  a także uczestniczyły w lekcji połączonej z praktycznym działaniem, dotyczącej poznaniu zawodu technika kryminalistyki. Podczas zajęcia dzieci dowiedziały się w jaki sposób zabezpieczone zostają przez policję ślady, poznaliśmy umundurowanie funkcjonariusza oraz niezbędne akcesoria,  samodzielnie mogliśmy odbić własne  ślady palców, uszu, ust, stóp , dłoni przy użyciu proszku magnetycznego co okazało się dla dzieci ciekawą zabawą.

Serdecznie dziękujemy panu Grzegorzowi za współpracę, poświęcony czas i przekazanie najmłodszym cennych  informacje dotyczących wykonywanego zawodu. 

Lekcja z ekspertem- poznajemy zawód listonosza

W dniu 4 listopada gościliśmy w naszej grupie Pana listonosza, który wzbogacił wiedzę dzieci dotyczącą wykonywanego zawodu a mianowicie pracownika Poczty Polskiej. Podczas rozmowy z dziećmi zwrócił uwagę na charakterystyczne elementy ubioru pocztowca i akcesoria: granatowy mundur, czapkę z orzełkiem i logo poczty, dużą torbę. Dzięki tej wizycie dzieci dowiedziały się jak trudna i odpowiedzialna jest praca listonosza doręczającego listy , przesyłki i paczki prosto do adresatów. Ciekawość dzieci wzbudziła torba listonosza i to, co się w niej znajduje. Sprawdzaliśmy też czy torba pełna listów jest ciężka? okazało się, że tak. Torba z listami była naprawdę bardzo ciężka. Podczas zajęcia dzieci wykazały duże zainteresowanie pracą listonosza, zadawały pytania na które to Pan listonosz udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

Serdecznie dziękujemy panu Krzysztofowi za tak wspaniałe spotkanie, przybliżenie dzieciom tajników swojej pracy, udzielenie odpowiedzi  na wszystkie zadawane pytania. Zaś mamusi Szymonka za zaangażowanie i zorganizowanie tak ciekawego zajęcia dla dzieci z Panem listonoszem.

Zajęcie I Miejsce w konkursie plastycznym.

W zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 3 w Jarosławiu  konkursie plastycznym dla jarosławskich przedszkoli pt.,, Portret Mojej Pani z Przedzkola” dzieci z naszej grupy biorące udział w konkursie: Paula, Wiktoria i Natan otrzymały podziękowania za udział w konkursie w postaci dyplomu  i ilustrowanej książeczki dla dzieci ,zaś Rozalia zajęła I Miejsce w konkursie w swojej kategorii wiekowej i otrzymała nagrodę główną Dyplom oraz pięknie ilustrowane Baśnie Braci Grimm.

Serdecznie Gratulujemy Rozalce i wszystkim uczestnikom konkursu, życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu zdolności.