Urodziny w naszej grupie

Urodziny dziecka w naszym przedszkolu, to prawdziwe święto dla jubilata.

W dniu urodzin rozkładamy urodzinowe słoneczko, które akcentuje czas narodzin dziecka, pokazuje jego upływ, oraz podkreśla ważne wydarzenia w życiu jubilata. Dziecko  w urodzinowej koronie na głowie jest najważniejszą osobą w grupie. Otrzymuje życzenia od innych kolegów i koleżanek . W zamian częstuje dzieci smakołykami: ciasteczkami, owocami lub cukierkami. W takim szczególnym dniu można!

Sprzątanie Świata

Już od wielu lat nasze przedszkolaki uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata”. We wrześniu zostały przeprowadzone zajęcia, których celem było zwrócenie uwagi na dbałość o nasze środowisko naturalne. Panie w ciekawy sposób przedstawiły dzieciom  zagadnienia z zakresu odpowiedzialności za czystość naszego otoczenia. Skierowały ich uwagę na duże znaczenie segregowania odpadów i recyklingu. Dzieci z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, odpowiadały na pytania, rozwiązywały zagadki wykazując się tym samym duża wiedzą na temat ekologii. Segregacja śmieci nie była już dla nich problemem, gdyż dowiedziały się, do jakiego koloru pojemników należy wrzucać plastik, metal, papier czy szkło. W dalszej części zajęć dzieci przedstawiły inscenizację do wiersza pt. „Sznurek Jurka” rozrzucając poszczególne rzeczy, o których była mowa w wierszu, w związku z czym powstało wielkie wysypisko. Dzieci samodzielnie próbowały ocenić postępowanie Jurka i jego kolegów. Wierzymy, że dzięki takim akcjom jej uczestnicy – obecnie dzieci, a w przyszłości już jako dorośli – będą dbali o środowisko naturalne, które odwdzięczy im się swoim pięknem, czystą, wodą i świeżym powietrzem.