Złoty Prym

Mamy się czym pochwalić!

„Złoty Prym” Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla Miejskiego przedszkola Nr 8 Montessori w Jarosławiu

Nasze przedszkole otrzymało prestiżową nagrodę Złoty Prym – statuetkę po raz pierwszy w tym roku przyznaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Statuetka Złoty Prym jest od roku szkolnego 2017/18 przeznaczona dla wyróżniających się szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim. Jarosławska placówka otrzymała ją w kategorii „przedszkola”. – Kuratorium doceniło działania przedszkola wykraczające poza tradycyjne ramy pracy z dziećmi. Placówka od wielu lat promuje i upowszechnia innowacyjne działania edukacyjne i wychowawcze. Od 1994 roku pracuje systemem pedagogicznym Marii Montessori, którego głównym założeniem jest indywidualizacja procesu nauczania i wychowania. Przedszkole m.in. promuje czytelnictwo, edukację patriotyczną, przyrodniczą, artystyczną, matematyczną, sportową. W ramach wolontariatu współpracuje z uczniami i studentami jarosławskich szkół. Jedną z głównych zasad w placówce jest włączanie rodziców w życie przedszkola. – Rodzice prowadzą lekcje eksperckie, wychodzą z inicjatywami dotyczącymi modernizacji otoczenia edukacyjnego. Prężnie działający Teatr Rodziców „Szósta grupa”, poprzez dostarczane wrażenia artystyczne pomaga dzieciom zrozumieć świat wartości uniwersalnych. Na uznanie zasłużył fakt ciągłych starań przedszkola
o polepszenie bazy edukacyjnej oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz dzieci.

Statuetki „Złotego Prymu” zostały wręczone podczas wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w dniu
13 października 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Grunwaldzka 15 w Rzeszowie.

Statuetkę z rąk podkarpackiego kuratora oświaty i wojewody podkarpackiego odebrała dyrektor przedszkola Janina Szajny.

http://www.ko.rzeszow.pl/dla-organow-prowadzacych/odznaczenia-wyroznienia-i-nagrody/zloty-prym-wyniki-konkursu-podkarpackiego-kuratora-oswiaty/

http://www.jaroslaw.pl/aktualnosci-wydarzenia/id7049,Prestizowy-tytul-dla-przedszkola-Montessori-.html