Robimy sałatkę jarzynową

Z myślą o jarzynowych witaminach, 23 października, Grupa Czerwona wspólnie z rodzicami postanowiła zrobić pyszną sałatkę jarzynową. Przy tej okazji przedszkolaki przypomniały sobie wygląd, smak i zapach niektórych składników. Każdy dostał czepek, tackę, nożyk i tak przystąpiliśmy do obierania i  krojenia. Dzieci samodzielnie, lub z niewielką pomocą rodziców, kroiły i przyrządzały sałatkę przestrzegając przy tym zasad bezpiecznego posługiwania się nożem. Tatuś Karolinki, który z dumą przyglądał się kulinarnym poczynaniom córki, stał się dla nas prawdziwym wsparciem, gdyż słoiki z ogórkami i puszki z groszkiem czy kukurydzą nie chciały otwierać się same a dla silnych, męskich dłoni żadna nakrętka nie była przeszkodą.  Na koniec gotową sałatkę nałożyliśmy na talerze urządzając w sali prawdziwą ucztę! Przyrządzanie sałatki dało nam wszystkim wiele radości i satysfakcji, dlatego składamy wielkie ukłony w stronę Rodziców, którzy tak entuzjastycznie i ochoczo zareagowali na zaproszenie, bo dzięki ich obecności i pomocy mogliśmy rozwijać nasz kulinarny talent.

Ciekawe jest życie Przedszkolaka

Właśnie mija 3 miesiąc odkąd wróciły dzieci do przedszkola po wakacjach. Mamy za sobą trudne chwile związane z adaptacją w przedszkolu, ale w miarę szybko dzieci nawiązały nowe przyjaźnie no i zaczęła się codzienność przedszkolna. Procesowi adaptacji towarzyszył proces integracji – w toku różnych zabaw, działań, aktywności w parach lub w małych grupach dzieci mogły doświadczyć poczucia wspólnoty. Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu był dniem ciekawym, radosnym, pełnym interesujących wyzwań na miarę przedszkolaka. Aby każdy dzień zachęcał dzieci do podejmowania różnych form aktywności. Codzienne dzieci podejmują różne wyzwania, bogacą swoje doświadczenia w różnych obszarach rozwojowych, rozwijają i doskonalą kluczowe kompetencję (czytanie, pisanie, liczenie), rozwijają zainteresowania. Rozwijają umiejętności społeczne, pełnią określone funkcje, przygotowują się do udziału w różnych akcjach, występach okolicznościowych. Znajdujemy również czas, aby przygotować najpiękniejsze prace na konkursy plastyczne. Wiele czasu poświęcamy na usamodzielnianie dzieci. Dzieci uczą się czynności samoobsługowych, czynności gospodarczo – porządkowych oraz pracy na rzecz innych. Doświadczają samodzielności organizacyjnej – zgodnie z zasadami pracy montessoriańskiej uczą się samodzielnie organizować sobie czas pracy, miejsce pracy realizacji zadania oraz przyjmowania różnych ról społecznych. Gdy tylko sprzyjają warunki atmosferyczne spacerujemy, obserwujemy otoczenie przyrodnicze, bawimy się na świeżym powietrzu. Często taż bogacimy doświadczenia zmysłowe dzieci w Sali Doświadczania Świata. Ciekawe jest życie przedszkolaka.

Z ekologią w zgodzie – pomagamy przyrodzie

Działania ekologiczne prowadzone w grupie Zielonej wpisane są roczny plan pracy grupy.

Dzieci  poznają współzależności, jakie istnieją między człowiekiem, a środowiskiem. Dzięki temu rozumieją, że  niszczenie przyrody i naturalnych zasobów, to zagrożenie zdrowia i życia człowieka.

Działania uwzględniające edukację ekologiczną realizowane są  poprzez różne formy aktywności:

  • spacery, wycieczki
  • ruch na powietrzu
  • teatrzyki ekologiczne
  • porządkowanie najbliższego środowiska (segregacja odpadów)
  • uprawa roślin; ziół, warzyw, owoców

Widoczne jest duże zaangażowanie dzieci w działania ekologiczne dotyczące problemu narastającej ilości odpadów,  zwłaszcza opakowaniowych. Wyrzucając odpady w przedszkolu segregują je do odpowiednich pojemników ustawionych obok przedszkola. Systematyczny udział w akcjach sprzątania świata i wiosennych porządkach ukształtował wśród dzieci postawę odpowiedzialności za stan środowiska. Wyrobił u nich nawyk dbania o czystość wokół siebie i najbliższego otoczenia. Świadczy o tym ład i porządek wokół przedszkola i w jego wnętrzu.

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszą  się teatrzyki ekologiczne. Grupa Zielona w ramach  Zielonych Dni w Przedszkolu zaprezentowała  spektakl  O smogu, Ekoludkach i królewnach ratujących kra, oraz  Jak Czerwony i Zielony Kapturek ratowały las.  Te lekcja ekologii przypomniały  i utrwaliły zasady szanowania i dbania o przyrodę. Pokazały też do czego  prowadzi wyrąb lasów, wypalanie traw, palenie śmieci.

Dzieci promują zdrowy tryb życia biorąc udział w wycieczkach i spacerach. W ich trakcie nie tylko obcują z naturalnym środowiskiem np. las, ogród, park, ale również aktywnie odpoczywają grając w piłkę, jeżdżąc na rowerkach i innych pojazdach.

W grupie Zielonej zdrowo się odżywiamy. Dzięki naszej przedszkolnej  specjalistce pani intendentce poznaliśmy  Piramidę Zdrowia – pożądany model zdrowego odżywiania. W oparciu o znajomość tych zasad dzieci z pomocą pani intendentki ułożyły własny jadłospis na jeden wybrany dzień w przedszkolu.

Nasza przyrodnicza ścieżka edukacyjna daje nam możliwość obserwacji roślin w poszczególnych porach roku, oraz sadzenia, siania, i zbierania plonów. Dzieci z radością uczestniczą w pracach polowych ucząc się poszczególnych etapów ogrodnictwa.

Przyrodnicza Ścieżka Edukacyjna to również teren obserwacji życia owadów. 

Spotkanie z technikiem kryminalistyki

23 października naszym gościem był  tato Rafała i Kingi – aspirant sztabowy, pan Grzegorz –  technik kryminalistyki z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, który zaprezentował dzieciom podstawy swojej  pracy. Pokazał narzędzia, które na ma spakowane w specjalnej walizce. Technik kryminalistyki zaprezentował, w jaki sposób zabezpiecza się ślady na miejscu zdarzenia i pobiera odciski linii papilarnych, co wzbudziło największe zaciekawienie dzieci . Na specjalnej karcie daktyloskopijnej każde dziecko mogło odbić odcisk swojego palca, ust i ucha i zatrzymać je na pamiątkę.                                                                                                          Dziękujemy panu Grzegorzowi za przeprowadzenie ciekawej lekcji eksperckiej.