Figle Migle, czyli lepimy z modeliny

Twórczość plastyczna na każdym etapie rozwoju daje dziecku możliwość samodzielnego badania, poszukiwania i odkrywania otaczającej go rzeczywistości. Wszystkie  zabawy plastyczne prowadzą do rozwoju jednostki samodzielnie działającej, myślącej i kreatywnej.

15 listopada odbyły się warsztaty lepienia z modeliny. Temat przewodni – Anioł.  Naszym nauczycielem był pan Marcin Kowalczuk, bardzo utalentowany artysta rzeźbiarz, który pokazał dzieciom jak piękne figurki można ulepić z mas plastycznych.

Zajęcia pełne twórczej aktywności dały dużo radości i satysfakcji dzieciom. Przedszkolaki z ogromnym zapałem ugniatały, wałkowały modelinę, tak, aby uformować z nich zamierzone kształty. Po wypaleniu w piecu mogliśmy podziwiać przepiękne Anioły.