Dzień Praw Dziecka

Dzieci mają swoje prawa, niech każdy się dowie, bo dziecko to także człowiek”.

20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r.. To szczególny dzień – przypomina nam o tym, że każde dziecko ma swoje prawa opisane również w ważnych dokumentach. W Polsce dokumenty gwarantujące przestrzeganie praw dziecka to Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka i Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. W tym dniu w Grupie Pomarańczowej podczas pogadanki z dziećmi popartej serią obrazków podjęto temat praw dziecka. Ważne jest, aby dzieci od najmłodszych lat miały świadomość, że posiadają swoje prawa i że są one bardzo ważne i muszą być przestrzegane. Pogadanka była również inspiracją do wykonania przez dzieci rysunków  ilustrujących niektóre  prawa dziecka.  Dzieci w formie prostych ilustracji  przedstawiły,  w jaki sposób rozumieją swoje prawa np.  do wypoczynku, do posiadania rodziny, do tajemnicy, do zabawy itp.