Teatrzyk Zielony Melonik, czyli dobre maniery w przedszkolu

Dobre maniery to życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji. Te wszystkie pozytywne cechy kształtują naszą osobowość i ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie.

Dlatego właśnie dziecko już w wieku przedszkolnym musi poznać normy i zasady zachowania, które obowiązują w danej grupie i społeczności. Zasady muszą być jasne, zrozumiałe dla dziecka i konsekwentnie wprowadzane w życie. Tylko wtedy świat dziecka będzie uporządkowany i przewidywalny. W naszym przedszkolu wprowadzanie dzieci w świat wartości, a więc i savoir vivre odbywa się przy każdej nadarzającej się okazji. Również poprzez teatrzyki, które często goszczą w naszej placówce. I tak 27 listopada odwiedziła nas grupka artystów z teatrzyku Zielony Melonik. Artyści przedstawili spektakl Trzy magiczne słowa- proszę, przepraszam, dziękuję. W inscenizacji występujące  postaci uczyły dzieci dobrych manier z „magicznymi” słowami, oraz pokazały jak używać ich adekwatnie do sytuacji życia codziennego. Dzieci żywiołowo reagowały na poszczególne sceny, podpowiadały jak prawidłowo należy się zachowywać. Aktorki włączały dzieci do wspólnej zabawy, wyzwalając ich spontaniczność i kreatywność.