Podziękowania dla Rodziców.

Drodzy Rodzice – koniec roku szkolnego inspiruje nas do podsumowań i do refleksji. Pragniemy wszystkim serdecznie podziękować za współpracę, za ogromną pomoc w realizowaniu różnych zadań, przedsięwzięć, za okazane nam wsparcie na co dzień. Dziękujemy za życzliwość, za to, że pod naszym adresem kierowaliście Państwo nieustannie  słowa świadczące o docenianiu naszej pracy i o wartości wychowania przedszkolnego . Było nam bardzo miło i mobilizowało do dalszych twórczych i kreatywnych działań  na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci. A Państwa zaangażowanie w toczące się procesy przedszkolne był bardzo ważne i wyjątkowe za co serdecznie dziękujemy.

Bezpieczne wakacje.

Uczenie dzieci zachowania bezpieczeństwa w różnych okolicznościach jest niezmiernie ważne. A podczas wakacji, kiedy mają miejsce beztroskie zabawy dzieci w różnych miejscach wypoczynkowych musimy zwracać na to szczególną uwagę.  W przedszkolu zasady dotyczące zasad bezpieczeństwa  mają kluczowa rolę. Uczy się tego dzieci  przez cały rok i nieustannie utrwala. Oto kilka niezbędnych rad dla rodziców.

 Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje. Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów, dzieciom należy  zapewnić maksimum opieki i zainteresowania, a także jak najczęściej samemu uczestniczyć w pozytywnym wypełnieniu ich czasu wolnego.

Należy ustalać i sprawdzać miejsca  zabaw czy wypoczynku  dzieci(przede wszystkim czy są bezpieczne), a także uczyć dzieci ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, lasu, itp. niebezpiecznych miejsc.

Warto wiedzieć, z kim i gdzie nasza pociecha idzie, bawi się i kiedy wróci.

Każde dziecko powinno znać zasady poruszania się po drodze pieszo czy rowerem, szczególnie jeśli jest w wieku pozwalającym na samodzielne się po niej poruszanie.

Każde dziecko powinno też znać ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące samodzielnego pobytu w domu i jego otoczeniu, a także w kontakcie z obcym psem –  Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne! Zawsze dbajcie o środowisko naturalne – nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie.

Zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie popełniania przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić znajdującemu się w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112.

Jak minął nam rok szkolny?

Rok szkolny 2021/22 dobiega końca. I jak zawsze robimy podsumowania. Było ciekawie i  inspirująco. Dzieci podejmowały rożne wyzwania o różnym stopniu trudności. W toku różnych aktywności w przedszkolu i poza nim , poprzez udział w różnych inicjatywach, przedsięwzięciach i   konkursach rozwijały swój potencjał i bogaciły kompetencje w różnych obszarach rozwojowych. Pięknie  układała się też współpraca ze środowiskiem lokalnym,  a także z rodzicami. Poniżej  relacja fotograficzna z ważniejszych wydarzeń z  życia przedszkolnego. 

Kuchnia błotna.

Wreszcie ziściły się marzenia dzieci o zabawach w kuchni błotnej. Choć na początku same nie dowierzały, że będą mogły same tworzyć błoto i się nim po prostu fajnie bawić . Takie zabawy wywołują mnóstwo radości , sprzyjają rozwojowi kreatywności dzieci.  Dziś uśmiech z twarz dzieci nie schodził, było mnóstwo fajnej zabawy, niczym nie skrępowanej. A to wszystko za sprawą Pana Kamila – tatusia Helenki i Anieli, który samodzielnie w kilka dni wykonał wspaniałą kuchnię błotną. Cała społeczność przedszkolna   podziwia inicjatywę Pana Kamila . To Człowiek o Wielkim Sercu – ogromnie dziękujemy!!!

Eksperymenty z filtrowaniem wody.

Debata ekologiczna przedszkolaka o zasobach leśnych i ich ochronie  zainspirowała nas   do zastanowienia się  tym razem nad ochroną zasobów wodnych. Odbyła się lekcja dotycząca właściwości wody, wykorzystanie jej w życiu codziennym. W oparciu o serię obrazków   omawialiśmy  sytuacje pozytywne i negatywne w odniesieniu do ochrony czystości wód na kuli ziemskiej. Na zakończenie wykonaliśmy eksperyment, który przybliżył dzieciom kolejne właściwości wody. Najpierw z kilku elementów skręciliśmy specjalny statyw, na którym zawiesiliśmy lejki , które wypełniliśmy piaskiem , żwirkiem i większymi kamyczkami. W ten sposób badaliśmy , czy te surowce są przepuszczalne dla wody. Kolejny eksperyment dotyczył filtrowania wody. Czystą wodę zmieszaliśmy z ziemią, uzyskując w ten sposób wodę zanieczyszczoną, po czym zastosowaliśmy filtr papierowy do jej oczyszczenia. Dzieci szybko spostrzegły, że im więcej razy przepuścimy wodę przez filtr, tym woda  będzie  bardziej czysta.  

Debata ekologiczna przedszkolaka.

 Już po raz drugi uczestniczyliśmy w ekologicznej debacie przedszkolaka. To spotkanie dzieci z trzech przedszkoli i pogadanki oraz aktywności związane z ochroną środowiska przyrodniczego . Tym razem debata w której uczestniczyliśmy w MP nr 3 dotyczyła zasobów leśnych i ich ochrony. Specjalnym gościem był pan leśniczy z nadleśnictwa Jarosław. Pan Leśniczy w oparciu o specjalne plansze opowiedział dzieciom o zwierzętach leśnych  ich zwyczajach, potrzebach i ochronie. Ciekawie opowiadał o warstwach lasu. Dzieci mogły zadawać pytania. Potem wspólnie zastanawialiśmy się jak chronić las i jego zwierzęta. Ze strony dzieci padały konkretne propozycje świadczące o ich sporym zasobie wiedzy o tym jak chronić zasoby środowiska naturalnego oraz zwierzęta. Na koniec przystąpiliśmy do aktywności  wykonując piękne obrazki  z naturalnych okazów przyrodniczych . Było to bardzo ciekawe spotkanie. Kolejna trzecia debata ekologiczna odbędzie się we wrześniu w naszym przedszkolu.