Zajęcia konstrukcyjne z Panem Maciejem – „Budujemy karmniki dla ptaków”

„Domek dla ptaszków”
I. Suchorzewska

Dziś w przedszkolu Krzyś i Tomek
zmajstrowali ptaszkom domek.
Jest podłoga, jest i daszek
żeby mógł się zmieścić ptaszek.
Jest tam miejsce na okruszki
dla wróbelka, pośmieciuszki.
Jest i gwoździk na skraweczki
dla łakomej sikoreczki.

Zima to trudny czas dla ptaków. Trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, poszukiwania na mrozie pochłaniają cenną energię. Wielu ptakom ciężko jest przetrwać zimowe warunki atmosferyczne: niską temperaturę, opady. Aby im pomóc, możemy je dokarmiać. Musimy tylko pamiętać o tym, że gdy decydujemy się na zimowe dokarmianie, to należy to robić regularnie. Bowiem ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu im pożywienia mogą być dla nich niebezpieczne.

Nasz ogród przedszkolny jest miejscem szczególnie lubianym przez ptaki, odwiedzają go wróble, sikorki, kawki, gawrony, kosy. Przedszkolaki pamiętają o nich w czasie zimy i chętnie je dokarmiają. Poprzez te działania dzieci uświadamiają sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych, zimowych warunków. Jednocześnie jest to doskonała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na los zwierząt. Największą nagrodą i zapłatą dla dziecka jest radosny świergot ptaków. Dzieci bardzo często obserwują je przez okno jak korzystają z naszej „Ptasiej stołówki”, dyskutują, przeliczają, nazywają, są przerażone gdy w pobliżu spaceruje jakiś kot, bowiem wiedzą czym to się może skończyć.  

Co roku powstają nowe karmniki, którymi doposażamy nasz ogród, albo wymieniamy, te które już się zniszczyły.

We wtorek 2 stycznia w grupie Czerwonej odbyły się zajęcia konstrukcyjne z panem Maciejem, tatusiem Mai Warzochy. Pan Maciej pokazał jak zbudować karmnik dla ptaków. Wszystkie przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach, przybijały gwoździe, wkręcały śrubki – oczywiście pod czujnym okiem naszego Gościa. Warsztaty wzbudziły zainteresowanie nie tylko wśród chłopców, ale także wśród dziewczynek. Dwa piękne karmniki, które udało się wspólną pracą zbudować będą nowym lokum dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Dziękujemy Panu Maciejowi za przybycie do naszego przedszkola w tak ważnej sprawie.