Lubię chodzić do przedszkola, czyli zabawa i praca w grupie Zielonej

Chociaż czasami nie chce się wstać, albo smutek pojawi się przy rozstaniu z rodzicami, to i tak  w przedszkolu jest najfajniej na świecie ( zdaniem Igora, Maćka, Michałka i innych).  Dzieci uwielbiają zajęcia w Sali Doświadczania Świata, oraz zabawy z materiałem tematycznym. Ćwiczenia w Sali Doświadczania Świata stymulują poszczególne zmysły oraz usprawniają zaburzone  funkcje za pomocą znajdujących się w sali sprzętów przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. Odbywa się to poprzez spontaniczną aktywność, a następnie różne zabawy manualne, ruchowe, poznawcze dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka.

Oto jak bawią się i pracują dzieci.