Finał konkursu Przedszkolne rymowanie Chcemy, aby wiele lat cieszył wszystkich świat

27 kwietnia w przedszkolu odbył się finał VI edycji konkursu literacko- plastycznego Przedszkolne rymowanie Chcemy aby wiele lat cieszył wszystkich świat

Konkurs został zorganizowany przez nasze przedszkole, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Jarosławiu reprezentowaną przez Panią dyrektor Elżbietę Tkacz, oraz Panem Krzysztofem Kubaszkiem, nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu.

Celem konkursu było integrowanie członków rodzin, wzmacnianie odporności emocjonalnej i więzi rodzinnych,  rozwijanie wyobraźni,  zasobu słownictwa, mowy, myślenia, kształtowanie u dziecka umiejętności dostrzegania różnorodności w świecie przyrody, propagowanie wiedzy przyrodniczej, dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem, wychowanie dzieci w poszanowaniu przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych, zintegrowanie środowisk przedszkolnych

Zadanie konkursowe polegało na napisaniu bajki, wiersza, rymowanki o tematyce ekologicznej i  narysowaniu  ilustracji.

Konkurs był adresowany do dzieci z jarosławskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Współautorami byli  nauczyciele, rodzice oraz dziadkowie.

Wpłynęło łącznie 26 prace literackich z ilustracjami z 8 placówek oświatowych.

– 1 praca z Miejskiego Przedszkola nr 9

– 2 prace z Miejskiego Przedszkola nr 10

– 8 prac z Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori

– 1 praca z Miejskiego Przedszkola nr 3

– 3 prace z Miejskiego Przedszkola nr 12

– 1 praca z Miejskiego Przedszkola nr 4

– 6 prac ze Szkoły Podstawowej nr 5

– 4 prace ze Szkoły Podstawowej nr 7

  1. Jury zdecydowało o przyznaniu 6 nagród oraz 20  wyróżnień

Nagroda

  • Grupa Pomarańczowa MP nr 8

Kot Ciekawuś chce segregować śmieci

  • Karol Sidorski z Moniką Sidorską SP nr 5

– Florek i chore rybki

  • Daniel Pilgreen z Anną Pilgreen SP nr 5

Leśne porządki

  • Anastazja Brodowicz MP nr 12

Dbaj o naszą Ziemię

  • Hania Nowak z Sylwia Nowak MP nr 9

-Chociaż jestem jeszcze mała

  • Olaf Maciałek  MP nr 10

Kolorowe koniki i złe kwiaty

Ze względu na wysoki poziom konkursu komisja zdecydowała o przyznaniu 20  wyróżnień  za udział w projekcie.

Pani Elżbieta Tkacz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu
i Pan Krzysztof Kubaszek  podkreślili potrzebę kształtowania u dzieci wrażliwości artystycznej, budzenia zainteresowania książką. Wyrazili nadzieję, że dzięki takim projektom dzieci po prostu będą czytać, będą odbiorcami i kreatorami sztuki.

 

 

Wizyta grupy Zielonej w szkole

Dzisiaj odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną z nami klasę II b ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu. Wychowawczyni klasy Pani Beata Jazienicka przygotowała dla nas wiele atrakcji.

Było krótkie przedstawienie o tym, że każdy jest ważny i ma swoje miejsce w przyrodzie. Później w malej sali gimnastycznej mieliśmy okazję zobaczyć jak działa Magiczny Dywan. Dywan  jest interaktywnym urządzeniem projekcyjnym spełniającym jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego, stanowiąc pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Pan Krzysztof- nauczyciel wspomagający, a jednocześnie obsługujący Interaktywny Dywan zaprosił dzieci do wielu wspaniałych zabaw i gier. Na koniec wspólnie ze starszymi kolegami ozdabialiśmy wcześniej przygotowane przez uczniów  latawce. Wizyta była bardzo udana, o czym świadczą słowa Antosia …ale było fajnie!

Imprezowy tydzień w grupie Zielonej

Impreza za imprezą….W poniedziałek w ramach Święta Ziemi dzieci z naszej grupy zaprezentowały inscenizację o tematyce ekologicznej Ratujmy Wiosnę! Młodzi aktorzy poradzili sobie znakomicie. Słowem, ruchem, piosenką  przedstawili i utrwalili zasady recyklingu i  dbania  o nasze środowisko. W środę teatrzyk powtórzyliśmy dla rodziców,
 a w piątek jeszcze raz pokażemy go dla dzieci z innych placówek oświatowych w Jarosławiu. Również w środę  ramach warsztatów edukacyjnych Majowe rocznice w prowadziliśmy lekcję na temat uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Pokazaliśmy najważniejsze fakty historyczne, debatę Sejmu Czteroletniego, oraz główne postanowienia konstytucji.

Dziękuję wszystkim rodzicom za przygotowanie strojów. To one uatrakcyjniły występy dzieci. Dziękuje również Szkole Podstawowej w Pełkiniach za wypożyczenie dekoracji.  

Majowe Rocznice

Obchody narodowych świąt, to bardzo istotny element wychowania patriotycznego w naszym przedszkolu. To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych, gdyż w ten sposób już w przedszkolu kształtuje się w dzieciach uczucie miłości i przywiązania do własnego kraju oraz promuje się polskie symbole narodowe.

W dniu 25 kwietnia w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta lekcja poświęcona ważnym rocznicom obchodzonym w naszym kraju w miesiącu maju. Dzieci z wszystkich grup zaprezentowały swój program artystyczny a tym samym udowodniły że posiadają ogromną wiedzę o Polsce. Majowe Święta są dla nich wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna. Dzieci z grupy Czerwonej zaprezentowały piękną część artystyczną jaką była inscenizacja Legendy pt,, Wars i Sawa”. Dzieci z grupy Zielonej i Pomarańczowej upamiętniły ważne wydarzenie jakim było Uchwalenie Konstytucji 3  Maja oraz Flagi Narodowej. Tego dnia nie zabrakło również patriotycznych wierszy i pieśni  mówiących o miłości do ojczyzny w wykonaniu dzieci z grupy Niebieskiej. Grupa Żółta zaprosiła wszystkich uczestników uroczystości na spacer po pięknej Warszawie. Podczas podróży dzieci poznały ciekawe miejsca i historię naszej stolicy. To niezapomniana lekcja historii i patriotyzmu dla małych Polaków z naszego przedszkola oraz wszystkich zaproszonych gości.

Święto Ziemi

23 kwietnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Ziemi. W tym roku każda grupa przedstawiła swój program o tematyce ekologicznej. Uroczystość rozpoczęła się inscenizacją „Ratujmy wiosnę” w wykonaniu grupy Zielonej, nad którą opiekę sprawuje pani Lidka. Dzieci pięknie ubrane, w ciekawej scenografii, udowodniły, że los przyrody nie jest im obojętny. Następnie pani Ania z grupy Czerwonej przeprowadziła grę planszową  „Co wiesz o ekologii”. W tej grze zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy, dowodząc, że zagadnienia związane z tematem przeprowadzonych zajęć nie są im obce. Pani Renata z grupy Niebieskiej przeprowadziła quiz, podczas którego wszystkie dzieci wykazały się obszerną wiedzą ekologiczną. Pani Basia z grupy Pomarańczowej zapoznała nas z ekosystemem łąki, dzięki czemu poznaliśmy wiele żyjących na niej zwierząt i owadów, oraz występujących tam roślin. Dzieci z grupy Żółtej, pod opieką pani Marty, odczytały list Ziemi do dzieci, w którym nasza planeta żaliła się na krzywdy, jakie wyrządzają jej ludzie. Następnie przedszkolaki złożyły ślubowanie „miłośników przyrody”. Na zakończenie spotkania wszystkie grupy otrzymały dyplomy za wiedzę o tematyce ekologicznej oraz podziękowania za włączenie się do obchodów Święta Ziemi.

Laureaci konkursu plastyczno-literackiego „JAROSŁAW MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Rozwijając talenty i zainteresowania naszych przedszkolaków bierzemy udział w licznych lokalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych, literackich, recytatorskich i innych…

Udział w konkursach daje dzieciom dużo satysfakcji, pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, uczy zdrowej rywalizacji oraz daje możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami w wielu dziedzinach.

W piątek 20 kwietnia wybraliśmy się do Miejskiego Przedszkola nr 10, gdzie odbył się finał konkursu plastyczno-literackiego „Jarosław Moja Mała Ojczyzna”. Mieliśmy okazję obejrzeć spektakl słowno-muzyczny na temat naszego miasta. Po czym Pani Dyrektor wręczyła wszystkim laureatom dyplomy i nagrody książkowe.

Wśród naszych przedszkolaków wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsceAdam Wiśniowski z grupy Pomarańczowej,

II miejsceJakub Motyka z grupy Czerwonej,

III miejsceJulia Kasprzyk z grupy Niebieskiej,

WyróżnienieNatasza Ospelt z grupy Żółtej,

Nagroda Literackadzieci z grupy Zielonej.

GRATULUJEMY LAUREATOM I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!  BRAWO!!!