„W styczniu, lutym poświęć ptakom dwie minuty”.

Podczas ostatnich przyrodniczych obserwacji poczynionych w ogrodzie przedszkolnym dzieci obserwowały zmagania ptaków związanych z poszukiwaniem pokarmu. W okresie zimy jest to dla wszystkich ptaków bardzo trudne. Dzieci szybko zrozumiały potrzebę opiekowania się i systematycznego dokarmiania i pojenia ptaków i zwierząt w okresie zimy. Zwierzęta zimą mają utrudnione warunki bytowania,  chociaż niektóre z nich doskonale przystosowują się do takich właśnie warunków. Dzieci dobrze znają potrzeby ptaków w tym trudnym dla nich czasie. Z entuzjazmem wykonały odpowiednią mieszankę pokarmową dla ptaków i z ochotą wyłożyły ją do karmników rozmieszczonych na terenie ogrodu przedszkolnego. Przy okazji dokonano przeglądu stanu karmników. Dzieci wykazały się opiekuńczym stosunkiem do ptaków.