„Czyste powietrze wokół nas” – spotkanie z Panią Doktor

Już od wielu lat nasze przedszkole współpracuje ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu w ramach programu edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”.

W listopadzie panie w swoich grupach przeprowadziły cykl zajęć:

Zajęcie 1. „Wycieczka” – ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu poprzez obserwację środowiska.

Zajęcie 2. „Co i dlaczego dymi” – zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymu, określenia różnych rodzajów dymu oraz przyczyn wydobywania się dymów.

Zajęcie 3 „Jak się czuję kiedy dymi papieros” – zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego.

Zajęcie 4 „Co się dzieje, gdy ludzie palą” – zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Zajęcie 5 „Jak unikać dymu papierosowego” – wzrost kompetencji dziecka
w zakresie umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą papierosy.

Następnie dzieci wykonały prace plastyczne na konkurs „Mamo, Tato nie pal przy mnie!”.

W ramach podsumowania działań związanych z realizacją programu dzieci z grupy Czerwonej w piątek 12 kwietnia zaprezentowały inscenizację pt. „Zmartwienie Karolka”. Po występie przedszkolaków Pani doktor Alicja Mazur-Kopacz opowiedziała nam o skutkach palenia papierosów, o szkodliwości wdychania dymu papierosowego przez osoby niepalące oraz o smogu i jego zgubnym wpływie na nasze życie.

Dziękujemy Pani Doktor za ciekawą lekcję, za zaangażowanie w rozwój dzieci i zapraszamy do dalszej współpracy 🙂