III miejsce w konkursie plastycznym dla Fabiana i Tomka!.

Rozwijanie zainteresowań dzieci przedszkolnych i ich zdolności, umiejętności jest bardzo ważnym zadaniem przedszkola. Nauczyciel powinien organizować takie sytuacje edukacyjne, w których dzieci mogłyby wykazać się swoimi umiejętnościami, bądź zdolnościami. Taką możliwość dają między innymi konkursy wokalne, recytatorskie, plastyczne, czy też literackie. Konkursy plastyczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Tym razem   do konkursu plastyczno- literackiego „Jarosław  moja mała Ojczyzna” zostali zaangażowani Fabian i Tomek. Ich zadaniem było wykonanie pracy plastycznej pokazującej  „Najciekawsze miejsce do zabawy w Jarosławiu”. Jest to już XVI edycja tego konkursu, który odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia. Ich praca plastyczna okazała się na tyle ciekawa, że Tomek i Fabian znaleźli się wśród laureatów konkursu. Zajęcie III miejsca to ogromny sukces Fabiana i Tomka. Serdecznie gratulujemy!!!