ŚWIĘTO ZIEMI

W spotkaniu wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne. Pani Agnieszka przypomniały dzieciom jak należy dbać o nasze środowisko aby żyło w nim się nam zdrowo i przyjemnie. Dzieci przypomniały sobie zasady segregacji śmieci, brały udział w zabawie która miała na celu usystematyzować wiedzę dzieci na temat ekologii. Rozwiązywaliśmy różne zagadki ekologiczne, które utworzyły nam  krzyżówkę a następnie dzieci wspólnie odczytały powstałe hasło. Następnie pani Magda zaprezentowała dzieciom wiersz pt,, Sznurek Jurka” aby w ten sposób pokazać jak niewłaściwe postępowanie człowieka może doprowadzić do tego, że nasza Ziemia stanie się  jednym wielkim wysypiskiem śmieci. Dla porównania na jakiej Ziemi jest żyć przyjemniej, czy zaśmieconej? czy też czystej? ze zdrowym powietrzem,  pełnej roślinności i zwierząt, dzieci mogły odpowiedzieć obejrzawszy prezentację multimedialną połączoną z  piosenką pt,, Ziemia – wyspa Zielona”. Następnie Pani Agnieszka zaprosiła przedstawicieli z poszczególnych grup i w ten sposób dzieci zaprezentowały swoje wcześniej przygotowane transparenty ekologiczne, wspólnie odczytaliśmy i omówiliśmy ich hasła ekologiczne. Zakończeniem spotkania był udział dzieci w zabawie pt.,, Jezioro”. Przy pomocy słonek dzieci miały za zadanie oczyścić  jezioro z różnego rodzaju zanieczyszczeń tj. papierki, plastikowe korki, itp.