Spotkanie z Tatą – doradcą rolniczym.

W tym roku szkolnym dużo uwagi przywiązujemy do zapoznawania dzieci z rożnymi zawodami. W tym względzie bardzo ciekawe są spotkania z Rodzicami, którzy prezentują nam swoje zawody, a także nasze wizyty w różnych instytucjach użyteczności publicznej. Tym razem spotkaliśmy się z Tatusiem Karola- Panem Romanem, który na co dzień pracuje w Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa jako doradca rolniczy. Przegotował dla nas bardzo ciekawą prezentację multimedialną związaną z pracą rolnika. Opowiedział dzieciom  o pracy rolnika dawniej i dziś, zwracając szczególną uwagę na sprzęt rolniczy. Pogadanka poparta serią zdjęć dotyczyła również  rodzajów upraw i produktów rolniczych. Dzieci mogły zadawać pytania, na które Tatuś Karola bardzo ciekawie odpowiadał. Dzieci dowiedziały się, że rolnictwo to najważniejszy dział gospodarki, którego głównym celem jest dostarczanie płodów rolnych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w tej prezentacji nazywając produkty roślinne i zwierzęce.  Serdecznie dziękujemy Panu Romanowi za poświęcony nam czas – było to bardzo interesujące spotkanie.