Mieszkańcy ogrodu przedszkolnego – hodowla ślimaka w ramach realizacji projektu ,,Działam- doświadczam- odkrywam”

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu dzieci tematem hodowli roślin i zwierząt. Tym razem ciekawość dzieci skupiła się wokół  ślimaków przyniesionych z ogródka przedszkolnego. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość zapoznania się z wyglądem i sposobem życia ślimaka, możemy powiedzieć, że ślimaki stanowiły wspaniały okaz do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.  Dzieci z zaciekawieniem słuchały ciekawostek na temat ślimaków, poznały warunków życia, oglądały ilustracje przedstawiających różne gatunki ślimaków i środowiska, w których żyją. Jak wszyscy wiemy miejscem zwierząt jest ich naturalne środowisko dlatego też po wnikliwej obserwacji; trwającej kilka dni postanowiliśmy wypuścić nasze ślimaki w bezpieczne miejsce, w ten sposób mogły z powrotem  powrócić  do ogrodu.