Wizyta w bibliotece i czytelni PWSTE w Jarosławiu.

Podczas wizyty na uczelni dzieci  z grupy Pomarańczowej skorzystały z możliwości zwiedzenia biblioteki i czytelni. Pomieszczenia i ilość zgromadzonych książek zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie. Dzieci  mogły poznać różne rodzaje książek – słowniki, encyklopedie, książki naukowe, atlasy, leksykony itp. Przy okazji same mogły opowiedzieć o swoich ulubionych książkach, czy bohaterach bajek. Jednak najciekawsze było poznanie „drogi książki” od momentu złożenia zamówienia u Pani Bibliotekarki ,aż do momentu odbioru  książki przez studenta. Spore zainteresowanie wzbudził  również wózeczek do przewożenia większej ilości książek przez pracowników, winda na książki  oraz magazyn książek. Dzieci były pod dużym wrażeniem. Dziękujemy Mamusi Pawełka Pani Dominice za umożliwienie nam wizyty w bibliotece i czytelni PWSTE- serdecznie dziękujemy.

„Spotkanie z niedźwiadkiem i zaczarowana tabliczka GPS”- konferencja na uczelni PWSTE.

Od kilku lat co roku odwiedzamy Państwowa Wyższą Szkołę Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu. Od lat regularnie bierzemy udział w konferencji zorganizowanej dla dzieci przedszkolnych w ramach międzynarodowej imprezy  GIS DAY dotyczącej Systemów Informacji Geograficznej. Konferencję dla najmłodszych jak co roku poprowadził prof. dr hab. inż. Konrad Eckes. Tym razem bohaterem prezentacji multimedialnej był miś, a także inne zwierzęta leśne. Podczas prezentacji dzieci dowiedziały się co to jest mapa, że można ją zapisać w komputerze. Wzbogaciły  i utrwaliły wiedzę dotyczącą lasu, jego darów oraz mieszkańców. W dostępny sposób zapoznano dzieci z systemem pozycyjnym GPS znanym dzieciom jako nawigacja samochodowa ub satelitarna. Temat ten bardzo zaciekawił dzieci. Dzieci dowiedziały się, że system ten dostarcza informacji o położeniu w terenie  oraz ułatwia nawigację  po terenie. Było to zupełnie nowe dla nich doświadczenie.

Sara – laureatką konkursu wokalnego!

Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień  i talentów dzieci jest bardzo ważnym elementem pracy przedszkola. Już w okresie przedszkolnym można dostrzec u dzieci ich predyspozycje, czy też uzdolnienia. Jednym ze sposobów na wykorzystanie potencjału drzemiącego w dziecku jest organizowanie sytuacji do tego, aby dziecko mogło zaprezentować swoje umiejętności w tym zakresie. Temu służą między innymi konkursy wokalne, taneczne, recytatorskie, aktorskie itp. Tym razem Sara z ochotą wzięła udział w konkursie wokalnym pt. „Śpiewam z Misiem” zorganizowanym dla dzieci przedszkolnych z  wszystkich jarosławskich przedszkoli nawiązującym tematycznie do ogólnopolskiej  akcji czytelniczej, którą realizowaliśmy w ubiegłym roku szkolnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Sara przepięknie zaśpiewała piosenkę o „Pluszowych niedźwiadkach”  i została nagrodzona dyplomem. Jest to ogromny sukces Sary. Gratulujemy !!!.

Jak celebrujemy urodziny?

Jednym z elementów przygotowania dzieci do  udziału w życiu społecznym  w pedagogice Montessori są ćwiczenia związane z troską o wspólnotę. Celem tych ćwiczeń jest przyswojenie dzieciom zasad dobrego wychowania
 i kulturalnego zachowania się w kontaktach z innymi. Zaliczymy tutaj zasady dotyczące witana się, pozdrawiania, żegnania,  zachowania się przy stole podczas posiłku,  układania zastawy stołowej, przygotowywania stołu do uroczystego posiłku, zachowania się w kinie, teatrze, cudzym domu  i podczas różnych  okoliczności i wiele innych. Wprowadzeniu dziecka w kulturę bycia służy też rytuał urodzinowy z wykorzystaniem tzw. „urodzinowego słoneczka”. To także pokazanie dzieciom sposobu celebrowania urodzin. Na środku sali układane jest urodzinowe słoneczko, na każdym promyczku słońca ustawiana jest żółta miseczka. Na każdym promieniu dzieci układają w odpowiedniej kolejności strzałki z nazwami miesięcy. Ilość  promieni odpowiada ilości miesięcy w roku. Na czym polega rytuał? Dziecko wędruje dookoła słońca począwszy od miesiąca w którym się urodziło, po drodze do każdej miseczki wrzuca jeden zielony koralik, który jest symbolem jednego miesiąca, a do 12 – tej miseczki wrzuca  jeden duży czerwony koral, akcentując  w  ten sposób upływ jednego roku życia. I tak dziecko okrąża słoneczko tyle razy, ile skończyło lat. W  czasie okrążania słoneczka odwołujemy się do ważniejszych wydarzeń w życiu dziecka  od urodzenia np.  chrzest, pierwszy ząbek, pierwsze samodzielne kroki, pierwszy wyjazd wakacyjny itp., zaznaczając to stosownym obrazkiem. Potem zapala się świeczki urodzinowe, dzieci śpiewają piosenkę urodzinową i składają życzenia, po czym następuje poczęstunek. Przy okazji tego rytuału dzieci dowiadują się o zmianach zachodzących w życiu człowieka. Uczą się nazw miesięcy i ich kolejności występowania w roku. Towarzyszą temu inne ćwiczenia jak np.: nakrywanie do stołu, uczenie się dobrych manier przy stole, organizowania i podawania poczęstunku, a także stosowania gestów i języka nazw związanych ze składaniem życzeń.