„Spotkanie z niedźwiadkiem i zaczarowana tabliczka GPS”- konferencja na uczelni PWSTE.

Od kilku lat co roku odwiedzamy Państwowa Wyższą Szkołę Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu. Od lat regularnie bierzemy udział w konferencji zorganizowanej dla dzieci przedszkolnych w ramach międzynarodowej imprezy  GIS DAY dotyczącej Systemów Informacji Geograficznej. Konferencję dla najmłodszych jak co roku poprowadził prof. dr hab. inż. Konrad Eckes. Tym razem bohaterem prezentacji multimedialnej był miś, a także inne zwierzęta leśne. Podczas prezentacji dzieci dowiedziały się co to jest mapa, że można ją zapisać w komputerze. Wzbogaciły  i utrwaliły wiedzę dotyczącą lasu, jego darów oraz mieszkańców. W dostępny sposób zapoznano dzieci z systemem pozycyjnym GPS znanym dzieciom jako nawigacja samochodowa ub satelitarna. Temat ten bardzo zaciekawił dzieci. Dzieci dowiedziały się, że system ten dostarcza informacji o położeniu w terenie  oraz ułatwia nawigację  po terenie. Było to zupełnie nowe dla nich doświadczenie.