Język angielski- What is this?

Zabawa  ,,Find something”

 Rodzic mówi zdanie np. Find something red (znajdź coś czerwonego) i razem z dzieckiem próbuje znaleźć owoc lub warzywo w danym kolorze. Do zabawy można włączyć słownictwo, które dziecko już wcześniej poznało.

Zabawa What is this? – Co to jest

 Dziecko  wycina poniższe nazwy owoców, następnie odwraca i układa w rozsypce na stole odwrotną stroną ( tak żeby nie było widać nazw). Wycięte obrazki owoców( zamieszczone we wczesniejszych materiałach do pracy z dzieckiem) dziecko układa przed sobą w rzędzie. Nastepnie losuje kartonik z nazwa owocu a rodzic odczytuje jego nazwę i pyta ,,What is this?”  Zadaniem dziecka jest powtórzenie słowa oraz wybranie i wskazanie z pośród obrazków owoców i warzyw właściwego mówiąc np. apple- jabłko, lub this is apple- to jest jabłko

raspberry    (malina)

kiwi     (kiwi)

gooseberry      (  agrest)

banana 

orange

apple

carrot

plum

pear

lettuce

kiwi

gooseberry

strawberry

raspberry

tomato

potatoes

cucumber

lemon

peach

onion

corn