Kim zostanę gdy dorosnę?

W zeszły tygodniu jednym z tematów zajęć w grupie było przybliżenie  dzieciom różnych zawodów wykonywanych przez osoby dorosłe. Często jest tak , ze dzieci zastanawiają się  kim chciałyby zostać kiedy dorosną?, Dzieci z dużym zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych, rozwijają swoje zainteresowania,  co często znajdują odzwierciedlenie w zabawach tematycznych. Ważne zatem wydaje się być stwarzanie możliwości do gromadzenia i porządkowania przez dziecko informacji na temat specyfiki wykonywania różnych zawodów. Głównym celem zajęć było rozwijanie zainteresowania otaczającym środowiskiem, zapoznanie się z pracą ludzi w różnych zawodach oraz wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej. W związku z obchodzonym tradycyjnie 4 grudnia  świętem górników dzieci dowiedziały się między innymi jak ciężka i odpowiedzialna jest praca pod ziemią.