Kultywowanie tradycji świątecznych – udział w godzinkach adwentowych

Podczas czterech tygodni adwentu uczestniczyliśmy w prowadzonych w grupie godzinkach adwentowych przy zapalonej świecy i pieśni  rozpoczynającej zajęcie ,, Dużo , dużo dzieci zebrało się dzisiaj” a także kończącej dane  zajęcie,, Czekam na Ciebie Jezu mój mały”  dzieci poznawały symbolikę świąt aż do Narodzenia Jezusa  i przygotowywały swoje serduszka na przyjście Pana.