Święto Ziemi.

 Święto Ziemi to doskonała okazja do budzenia wśród dzieci postaw proekologicznych. Z ekologią na co dzień jesteśmy za pan brat. W sali zajęć znajdują się pojemniki do segregowania odpadów. Dzieci mają już wyrobiony nawyk segregowania odpadów. Cały tydzień realizowaliśmy tematykę związaną z ochroną środowiska przyrodniczego. Poruszyliśmy aspekt człowieka jako opiekuna i niestety niszczyciela przyrody, dzieci zapoznane zostały z ideą ruchu ekologicznego. Wykorzystano materiały rozwojowe pokazujące działania zmierzające do ochrony środowiska, poprzez zakładanie filtrów przemysłowych, używanie nawozów naturalnych, oczyszczania ścieków i utylizacje śmieci. Zwróciliśmy uwagę na oszczędne gospodarowanie materiałami pochodzenia  naturalnego – papier, drewno. Dzieci analizowały obrazki sytuacyjne w kontekście zależności :przyrody i środowiska, świata roślin i zwierząt i człowieka. Uwrażliwiono dzieci na zagadnienie marnotrawstwa. Dzieci zrozumiały, że ludzie swoją postawą mogą wziąć odpowiedzialność za jakość życia na Ziemi.