Najmodniejsze fryzury na jesień :)

Kreatywne działania przedszkolaków – zaprojektowanie fryzury  z wykorzystaniem zasuszonych, kolorowych liści.  Tak na wesoło i z przymrużeniem oka -Drogie Mamy – to są najmodniejsze fryzury tej jesieni, fryzury czesane wiatrem, może ktoś potrzebuje inspiracji na ten sezon – warto wykorzystać -dzieci naprawdę się postarały 🙂

Realizujemy Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”.

4 października rozpoczynamy  realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Celem projektu jest promowanie kultury wysokiej, rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, wychowanie w duchu wartości takich jak: dobro, piękno, patriotyzm, altruizm. Projekt  zakłada również kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z tradycjami i historią kraju  w sposób dostępny dziecku.  Nasza grupa będzie realizować zadania zawarte w 4 modułach: 1moduł- „W krainie muz”, 2 moduł -” Tu jest moje miejsce”, 3 moduł -” Kocham , lubię , szanuję”, 4 moduł- „Kultury świata”. Z każdego modułu będziemy realizować 5 zadań.  W trakcie realizacji projektu będą tworzone sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość  w odniesieniu do wielu sfer aktywności : mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki , tańca, teatru i plastyki. Zakończenie projektu planowane jest  na 31 maja 2022 roku . Za realizację projektu otrzymamy certyfikat.

Sudoku dla przedszkolaka.

Sudoku to japońska gra, do której wykorzystuje się  diagram kratkowy 9×9. Celem gry jest wypełnienie każdego pola cyframi od 1 do 9 , przy czym cyfry nie mogą się powtarzać na całej długości 9 kratek  na poziomie  i w pionie. My zastosowałyśmy w pracy z dziećmi modyfikację tej gry, stosując matę do kodowania – czyli pokratkowany kwadrat  10×10, a zamiast cyfr zastosowano kolorowe figury geometryczne. Zadaniem dzieci było wypełnienie figurami geometrycznymi  pól maty, czyli odkodowanie, w którym miejscu powinna położona być konkretna figura geometryczna. Zabawa ta dobroczynnie wpływa na  rozwój uwagi dzieci, koncentrację, spostrzeganie wzrokowe,logiczne myślenie, a także rozwija umiejętność współpracy.

Interaktywna zabawa i edukacja dla przedszkolaka.

Od kilku lat w naszym przedszkolu stosujemy nowoczesne osiągnięcia technologii informacyjno – komunikacyjnej. Dzieci korzystają z tabletu, laptopa,  dywanu interaktywnego , znają już Ozoboty i Geniboty. Urządzenia te pomagają dzieciom poznawać  i rozumieć otaczający świat. Dzieci uczą się korzystać z tych urządzeń w sposób świadomy, racjonalny, poznają  możliwości internetu , ale także  zagrożenia znajdujące się w sieci. Przy okazji rozwijają procesy myślowe, koncentrację , spostrzegawczość, koordynację wzrokowo -ruchową, szybkość reakcji, uwagę. Technologie interaktywne pozwalają dzieciom zdobywać wiedzę za pomocą wielu zmysłów. Proponując dzieciom zabawy interaktywne  wybieramy  te, które najbardziej służą dzieciom i pomagają nam w osiąganiu wybranych celów edukacyjno – wychowawczych.

Jesienna mandala.

Dzieci bardzo lubią różne aktywności plastyczne. Ostatni spacer po liście był bardzo udany, zgromadziliśmy piękne liście, które w ciągu kilku dni  zasuszyły się, więc postanowiliśmy je wykorzystać tworząc przepiękną jesienną mandale . To doskonała aktywność wyzwalająca wśród dzieci wyobraźnię i kreatywność. Mandala to technika plastyczna wykonana na bazie koła. Pomaga w skupieniu uwagi, w  koncentracji,  rozwija sprawność manualną. Dodatkowo dzieci musiały wykazać się tworzeniem na bazie koła ciągów rytmicznych z liści rożnego  gatunku. I udało się – powstała przepiękna mandala.

Spacer po liście, kasztany,dzień był bardzo udany!

Po niemalże rocznej przerwie wznowiliśmy spacery z dziećmi po najbliższej okolicy.  Dlatego teraz spacery  wyzwalają  mnóstwo emocji. Tym razem spacer miał określony cel- zgromadzić najpiękniejsze okazy rożnych gatunków liści , aby potem po ich zasuszeniu wykorzystać do  aktywności plastycznej. Jak się okazało trafiliśmy na okazy w przeróżnych jesiennych kolorach . Była to okazja do utrwalenia nazw kolorów , również  w języku angielskim. Dzieci określały widoczne zmiany w przyrodzie w związku z jesienią , przyglądały się rożnym gatunkom drzew, opisywały ich wygląd, poznawały kształty liści.  Spacer ten w dużej mierze spełnił walory dydaktyczne , a także wychowawcze, dzieci dostrzegały piękno jesiennego krajobrazu, wróciły zrelaksowane i zadowolone   z pięknej kolekcji liści .