Praca własna dzieci w przedszkolu Montessori.

Praca własna to czas poznawczej i twórczej aktywności dziecka. Służy temu tzw. przygotowane otoczenie, które zawiera bodźce do aktywności dzieci w postaci materiału rozwojowego podstawowego i rozszerzającego.  To dziecko dokonuje wyboru i podejmuje decyzje z jakim materiałem będzie pracować, samodzielnie, czy też w towarzystwie  innego dziecka. Może pracować tak długo jak tego potrzebuje, a wybrany materiał do aktywności własnej może odpowiadać jego potrzebom i zainteresowaniom. Jednak wolność dziecka w przedszkolu Montessori nie jest bez granic.  Wolność   jednego dziecka ograniczona jest wolnością drugiego dziecka. Służą temu pewne zasady montessoriańskie i reguły postępowania. Oto niektóre z nich: materiały rozwojowe są w 1 egzemplarzu( co uczy dzieci cierpliwości i szacunku do pracy innych), każda praca powinna być doprowadzona do końca, dzieci  wszystko odkładają na swoje miejsce. Kolejne zasady to: bądź  rzetelny w samokontroli, chętnie pomagaj innym w pracy , nie przeszkadzaj , gdy nauczyciel objaśnia coś innemu dziecku, nie mów głośno, wystarczy szept. Podczas pracy własnej dzieci nauczyciel wnikliwie  je obserwuje , spieszy z pomocą tam, gdzie to jest potrzebne, udzielając np. lekcji  trójstopniowych,wspiera dzieci w ich aktywnościach, organizuje miejsce pracy dla dzieci , inspiruje do różnych działań.