Włączenie się w akcję „Teraz Twój Ruch”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, już po raz kolejny zorganizowało akcję pt. „Otwórzmy przed Nimi życie – Teraz Twój Ruch”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na rolę ruchu i sportu w naszym życiu, dlatego też organizatorzy zapraszali do różnorodnej aktywności ruchowej przy jednoczesnym, symbolicznym wsparciu finansowym osób z niepełnosprawnością intelektualną będących pod opieką Stowarzyszenia. Nasza grupa również włączyła się w powyższą akcję. Zabawy muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne i konkurencje sportowe pozwoliły nam aktywnie spędzić czas, a przy tym wesprzeć i pomóc innych, bardziej potrzebujących.

Bardzo cieszą nas wszelkiego rodzaju akcje charytatywne podczas których możemy zrobić coś dobrego dla innych. Wspólne pomaganie integruje, pozwala rozwijać różne umiejętności oraz daje poczucie satysfakcji. Pamiętajmy, iż: „Miarą naszego człowieczeństwa jest wielkość naszej troski o drugiego człowieka”, a czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci 🙂

Wilga, jaskółka, skowronek oraz kukułka, czyli goście co na ucztę do Krasnala Hałabały nie przyszli!

Za nami drugie zadanie w ramach projektu edukacyjnego „Oto Hałabała zna go Polska cała”. Tym razem przedszkolaki poznając dalsze przygody Krasnala Hałabały dowiedziały się kto nie przyszedł do niego na ucztę i dlaczego?

… A goście byli hen, hen daleko. Lecieli przez podniebne szlaki, jak to ptaki. I wilga złocista i jaskółka i słowik śpiewak i kukułka. Lecieli do gorącego kraju, gdzie zimny wiatr nie wieje…

Po przeanalizowaniu opowiadania dzieci na podstawie kart trójdzielnych poznały budowę ptaka. Teraz każdy przedszkolak potrafi wymienić chociaż niektóre elementy budowy ptaka: głowa, dziób, grzbiet, pierś, brzuch, skrzydła, ogon, nogi. Następnie poznały ptaki, które zostają na zimę w Polsce oraz te, które odlatują do ciepłych krajów.

Na podsumowanie lekcji dzieci obejrzały film edukacyjny „Polskie ptaki zimą”. Dzieci dowiedziały się jak ptaki przygotowują się do zimy oraz w jaki sposób ludzie mogą im pomóc – czyli jak mądrze dokarmiać ptaki?

Podczas pracy indywidualnej w celu utrwalenia zdobytej wiedzy starszaki wykonały karty pracy. W ramach aktywności plastycznej przedszkolaki wyklejały plasteliną oraz malowały farbami kolorowanki przedstawiające wilgę, jaskółkę, skowronka oraz kukułkę.