Spotkanie z myśliwym w Grupie Niebieskiej- tatusiem Michała i Maciusia.

 

Dnia 19 listopada do naszej grupy na zajęcia przybył pan Jacek Figiel  wieloletni członek Koła Myśliwskiego” Ryś”w Jarosławiu. Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowań obserwacjami przyrody, przekazanie wiedzy na temat roli myśliwego w przyrodzie a także odpowiedniego zachowania się w lesie.

Pan Jacek opowiedział ciekawą  historię łowiectwa, wymienił zadania koła łowieckiego, wytłumaczył dzieciom jaką  rolę mają myśliwi w ochronie przyrody. Zwrócił uwagę, iż członkowie Polskiego Związku Łowieckiego dbają o ojczystą przyrodę, rozwój przyrody i odnowę zwierzyny. Myśliwy w absorbujący sposób zobrazował dzieciom zwierzęta leśne i sposoby ich dokarmiania zimą. Opowiedział o zwyczajach myśliwych i ich obowiązkach wobec przyrody. Myśliwy zajmuje się dzikimi zwierzętami mieszkającymi w lasach i na polach.Myśliwi także dokarmiają zwierzęta. Na polach  budują budki dla bażantów czy kuropatw a w lasach paśniki i lizawki (karmniki z solą dla zwierząt). Wielką niespodzianką były medale i breloki z dzikiem, które wręczył dzieciom Pan Jacek.

Podczas zajęć dzieci  mogły obejrzeć strój myśliwego oraz potrzebne mu rekwizyty. Dowiedziały się jak same mogą chronić zwierzęta:nie śmiecić w lesie, cicho się zachowywać, nie płoszyć i nie straszyć zwierząt, obserwować zwierzęta tylko z daleka. Na zakończenie spotkania dzieci zadawały panu myśliwemu pytania. Podziękowanie kierujemy również do Pani Kasi Figiel, która wykonała piękną makietę lasu ze zwierzętami i przyniosła nam do sali.

 

Pożegnaliśmy się słowami „Darz Bór”. Tym powitaniem i pożegnaniem myśliwi życzą sobie udanego dnia. Oznacza ono również „niech cię bór obdarza, niech przynosi ci dary”.