Poznajemy Lego Duplo Coding Express Education – spacer edukacyjny w Grupie Żółtej.

Okres pandemii,  mimo swoich wielu ograniczeń, stał się dla nas nauczycieli czasem twórczym; czasem szukania nowych, kreatywnych rozwiązań i ciekawych sposobów przekazywania dzieciom wiedzy oraz wypełniania go w pożyteczny, konstruktywny sposób. Jednym z pomysłów, który na dobre wpisał się w pracę naszego przedszkola, jest spacer edukacyjny – rodzaj metody, która pomaga nam dzielić się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami z dziećmi z innych grup.

W taki właśnie sposób, spacer edukacyjny zaprowadził mnie do Grupy Żółtej, gdzie z ogromną radością mogłam przeprowadzić zajęcia i zaprezentować oraz opisać dzieciom przedszkolny zestaw Lego Duplo Coding Express Education, w posiadanie którego nasza placówka została wyposażona.

Wspomniany zestaw powstał z myślą właśnie o dzieciach przedszkolnych, a jego tematyka w naturalny sposób służy do przekazywania podstawowej wiedzy z zakresu kodowania. Podczas korzystania z zestawu dzieci budują tory i pociąg – motyw przewodni zestawu, posiadający wbudowany mechanizm samobieżny, oraz odpowiednio układają płytki funkcyjne, aby wpłynąć na ruch pociągu. Lego Duplo Coding Express wprowadza dzieci w koncepcję kodowania oferując opracowywanie własnych projektów, kreatywne, intuicyjne i wszechstronne rozwiązania. Zestaw LEGO DUPLO pozwala małym odkrywcom zrozumieć takie pojęcia jak: sekwencje pętle, instrukcje warunkowe, rozwijając jednocześnie umiejętności rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, współpracę oraz kompetencje społeczne i emocjonalne.

Odbyta przez nas lekcja sprawiła dzieciom ogromną radość i była dla nich dużą niespodzianką. Dzieci były bardzo skupione i z wielką uwagą słuchały każdej informacji. Po zajęciach wprowadzających dzieci rozpoczęły pracę w małych grupach poznając możliwości zestawu Lego, rozwijając kreatywność i myślenie, a przy tym doskonale się bawiąc. Przedszkolaki fantastycznie weszły w temat i radziły sobie ze wszystkim doskonale.