Światowy Dzień Wody

„Służy do mycia, służy do picia bez niej na ziemi nie byłoby życia”

Odpowiedzią na powyższą zagadkę jest oczywiście woda. Dnia 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, w związku z tym nasze przedszkolaki również przyłączyły się do świętowania tego ważnego dnia. Dzieci badały i poznawały właściwości wody takie jak smak, zapach czy kolor. Zapoznały się z obiegiem wody w przyrodzie, który bardzo je zaciekawił. Rozpoznawały także odgłosy jakie może wydawać woda: szum fal, kapanie wody z kranu, odgłos wodospadu czy deszczu. Rozmawialiśmy również o tym jak ważna jest woda dla ludzi ale także dla zwierząt i roślin, nasze przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą na ten temat i celnymi spostrzeżeniami. W obchodach Dnia Wody nie zabrakło eksperymentów z nią w roli głównej. Wraz z dzieci przeprowadziliśmy kilka doświadczeń. Dzięki obchodom tego święta wszystkie przedszkolaki wiedzą jak ważną role pełni  woda w przyrodzie, a także jak istotna jest dla nas wszystkich, bo bez wody nie byłoby życia.

Opracowała: Magdalena Suberlak

 

Poznajemy elementy języka migowego – zajęcia z Panią Małgosią.

Na co dzień uczymy się mówić wyraźnie głoski, sylaby, wyrazy; uczymy się budować całe zdania, rozwijamy swoje umiejętności językowe poprzez różnorodne opowieści dnia codziennego. Opowiadamy o swoich radościach i kłopotach. Staramy się mówić używając do tego naszych narządów mowy. To jest tak naturalna czynność, że nawet nie zastanawiamy się nad tym, że mogłoby być inaczej. A mogłoby być……Dzisiaj, za sprawą naszej Pani Małgosi dzieci mogły poznać inny sposób porozumiewania się. Pani Małgosia, która przyszła do nas w poniedziałek, przeprowadziła dla nas lekcję z wykorzystaniem elementów języka migowego. Jakiś czas temu, wspólnie z Panią Małgosią, ukończyłyśmy kurs języka migowego I stopnia a wspomniana lekcja stała się dla nas doskonałym sprawdzianem naszych umiejętności (chociaż w głównej mierze to Pani Małgosia migała, ja niekiedy dopełniałam treści 🙂 ). Spotkanie to uzmysłowiło dzieciom, że są wśród nas dzieci i dorośli, którzy „mówią” za pomocą rąk, gdyż nie słyszą dźwięków. Ciekawym zadaniem dla dzieci było wcielanie się w rolę osób niesłyszących lub słabo słyszących. Wszyscy wspólnie stwierdzili, że nie jest to miłe uczucie, a nawet denerwujące. Dzięki Pani Małgosi dzieci poznały niektóre litery, nazwy zwierząt, podstawowe zwroty i wyrażenia. Przed nami jeszcze wspólne oglądanie bajki z tekstem w języku migowym.

Pani Małgosiu bardzo serdecznie dziękujemy za wspólne, ciekawe zajęcia. To był miło i pożytecznie spędzony czas 🙂