Twórczość plastyczna dzieci i jej wpływ na ich rozwój.

Chcąc wspierać wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka warto jest organizować mu zajęcia plastyczne. Edukacja plastyczna jest najbardziej twórczym działaniem, które wyzwala uczucia i emocje a także pozwala na samorealizację. 

Twórczość plastyczna jest istotną formą aktywności dziecka w przedszkolu, gdyż daje możliwość ekspresji. Zajęcia tego typu są dobrym źródłem uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Dodatkowo wywołują radość i są sposobem na dobrą zabawę. Poza tym zajęcia plastyczne doskonale przygotowują ręce do pisania w późniejszych etapach edukacji, ćwiczą koncentrację uwagi i zaangażowanie.

Zabawy z plastyką dają możliwość rozwijania  zainteresowań i uzdolnień.  Realizowane ćwiczenia pomagają kształtować cechy w psychice dziecka takie jak: wrażliwość na piękno, wyobraźnia, poczucie estetyki, pamięć wzrokowa, kreatywność, cierpliwość oraz sprawność manualna.

Przygoda ze sztuką w wieku dziecięcym wspaniale wpływa na dzieci nieśmiałe, które dzięki twórczości plastycznej i wyrażanej w ten sposób ekspresji własnej zyskują pewność siebie, rozwijają poczucie wartości, przełamują barierę niepewności i strachu, która im często towarzyszy na co dzień.  Z kolei dzieci nadpobudliwe w czasie tego typu zajęć mają możliwość rozładowania swojego napięcia. Natomiast z pewnością u wszystkich dzieci zajęcia plastyczne rozwijają wyobraźnię, fantazję i uczą zachowań społecznych. 

Inną ważną kwestią w tej dziedzinie jest fakt, iż ośrodki odpowiadające za mowę oraz funkcje motoryki dłoni sąsiadują ze sobą w mózgu, a dokładniej w korze mózgowej. Co za tym idzie, stymulując pracę rąk pośrednio stymulujemy także ośrodek mowy, pobudzając go do intensywnego działania, a tym samym do mówienia. Zatem mowa naszego dziecka w dużej mierze zależy od częstotliwości prac manualnych i jego działań plastycznych. 

Twórczość plastyczna dziecka będzie bogatsza, jeśli będzie ono miało możliwość eksperymentowania z rożnymi technikami plastycznymi oraz z różnorodnymi narzędziami do tego typu działań. Dziecko tworząc odwołuje się do swoich spostrzeżeń, wyraża swoje osądy, uczy się niezależności myślenia. Istotne jest, aby działalność artystyczna dziecka miała związek z percepcją otaczającego świata. A gdzie lepiej i najpełniej dziecko działa plastycznie jeżeli nie w przedszkolu 🙂

My w tym tygodniu skupiliśmy się na malowaniu na szkle i na folii spożywczej (przestrzennie i płasko). Nie zabrakło też codziennej, „zwykłej” twórczości plastycznej z użyciem kartek, mazaków, farb, pasteli. Było projektowanie tras oraz swobodna twórczość dzieci. Oto galeria naszego minionego tygodnia 🙂