Udział w Marszu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W piątek, 12 maja, na jarosławskim rynku królowały pomarańczowe barwy, a to za sprawą PSONI Koło w Jarosławiu, gdyż to tego dnia właśnie odbył się marsz z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Wspomniany marsz Godności to cykliczne wydarzenie, które odbywa się w naszym mieście już od wielu lat. Nie zabrakło w nim także przedstawicieli z naszego przedszkola, w tym roku była to Grupa Zielona, którzy dzielnie pokonali całą trasę, aby tego dnia być z osobami i przy osobach z niepełnosprawnością, aby swoją obecnością pokazać wsparcie i szacunek, jakim Ich darzymy.

Fantastyczne i bardzo potrzebne wydarzenie. Gratulacje dla organizatorów i wszystkich uczestników!:) 

Olimpiada Matematyczna przedszkolaków- VI edycja.

Kształcenie pojęć matematycznych w wielu przedszkolnym powinno opierać  się na różnorodnych zabawach i ćwiczeniach. Ważne jest aby pozytywne myślenie o matematyce kształtować już od najmłodszych lat, bowiem matematyka jest częścią naszej codzienności, jest wokół nas i ma zastosowanie w różnych dziedzinach życia.  Warto już przedszkolakom pokazywać, że jest to bardzo interesująca i przydatna dziedzina nauki. Mając to na uwadze w MP nr 8 Montessori w Jarosławiu zorganizowano  Olimpiadę Matematyczną  dla Przedszkolaków. Do rywalizacji stanęły dwuosobowe zespoły  dzieci 5 i 6  letnich   z jarosławskich przedszkoli nr 1,3,8,9,10 i 11. Było to wyjście naprzeciw potrzebom dzieci uzdolnionym  matematycznie oraz zachęcanie do uczenia się matematyki poprzez zabawę. Zadania konkursowe zostały przygotowane  nie tylko w oparciu o treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i były to zadania o różnym stopniu trudności. Dzieci mogły wykazać się wiedzą i umiejętnościami matematycznymi – znajomością brył geometrycznych, umiejętnością liczenia, dodawania, odejmowania,   segregowania , klasyfikowania, tworzenia zbiorów, odczytywania pełnych godzin na zegarze, a także posługiwania się nominałami polskich pieniędzy. Dzieci samodzielnie radziły sobie z rozwiązywaniem zadań, wykazały się umiejętnością pracy w zespole. Mocną stroną dzieci była również umiejętność prezentowania efektów swojej pracy. Udział w olimpiadzie  był nowym doświadczeniem dla dzieci przedszkolnych. Olimpiada była również doskonałą okazją do kształcenia i hartowania odporności emocjonalnej  dzieci, wyrabianiem gotowości do pokonywania trudności, a także okazją do wyzwalania radości z osiągniętych wyników (radości , satysfakcji , zadowolenia). Nasze Przedszkole reprezentowali Nikodem Motyka z Grupy Czerwonej i Jerzy Kluz z Grupy Pomarańczowej. Każdy z uczestników otrzymał Dyplom Mistrza Matematyki i atrakcyjną nagrodę. Serdecznie gratulujemy.