Mały człowiek, duża sprawa…

Mały człowiek, duża sprawa – mały człowiek ma swe prawa…

         Dzień 20 listopada to Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, który upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 oraz Konwekcji o Prawach Dziecka w 1989 roku. Przypomina o tym, że dziecko ma swoje prawa i potrzeby, powinno być otoczone troskliwą opieką i szczególną ochroną prawną. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka przypomina Nam o konieczności respektowania ich praw do życia i rozwoju, swojej tożsamości, wolności, godności i nietykalności osobistej.

Dzień Praw Dziecka był okazją, aby w naszej grupie w tym czasie   porozmawiać o prawach dzieci i ich potrzebach.

     Dzieci obejrzały prezentację multimedialną, która w przystępny i zrozumiały dla nich sposób zapoznała ich z Konwencją Praw Dziecka, poznały swoje prawa i w oparciu o ilustracje próbowały wyrazić swoją interpretację poszczególnych praw.  Nauczyciel uświadomił dzieciom, że  mają swoje prawa i, że zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony dorosłych oraz to, że nie są sami ze swoimi problemami.

Dzieci wysłuchały piosenki o prawach dziecka i chętnie z wielką radością śpiewały jej refren.

Na zakończenie obejrzały wypowiedzi innych dzieci na temat swoich praw i jako podsumowanie lekcji  w doskonały sposób wypowiadały się na temat swoich praw, udzielały odpowiedzi czy są one potrzebne i jakie według ich indywidualnej opinii prawo jest dla nich najważniejsze.

Uwieńczenie tego jakże ważnego tematu było wspólne wykonanie plakatu.