Przedsiębiorcze dzieciaki.

 W tym roku realizujmy projekt „Przedsiębiorcze dzieciaki”, którego celem jest  odkrycie tajemnic pieniądza,  zarabiania, a także nauczenie dzieci planowania wydatków, a przede wszystkim oszczędzania. Stąd pomysł aktywności dzieci , dzięki którym dzieci zgromadzą środki pieniężne na zakup robota do nauki programowania . Dzieci  w toku różnych działań zrozumiały, że aby zgromadzić odpowiednie zasoby finansowe muszą wykonać określoną pracę, zareklamować ją, a potem sprzedać. Na dużym arkuszu papieru sformułowano problem dotyczący tego w jaki sposób pozyskać pieniądze na zakup wspomnianego robota. Powstał w ten sposób plan działania , który realizowany będzie w lutym, marcu, kwietniu i maju, a zakończony będzie mamy nadzieję  odpowiednim budżetem na zakup robota .Pierwszy etap pracy mamy za sobą, wykonaliśmy drewniane podkładki pod kubek i sprzedaliśmy je Rodzicom. Pozyskaliśmy w ten sposób 104 zł. Przed nami kolejne aktywności w następnym miesiącach i kolejne sprzedaże, do których planujemy także oprócz Rodziców włączyć pracowników przedszkola.